Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Rana]


Informasjon om Rana:

Rana tilhørte Helgeland fogderi.
Nesna kapellani (til 1738): Omfattet Nesna, Hemnes, Rana og deler av Dønna.

Nesna prestegjeld (fra 1738): Nesna sogn og Dønnes sogn. (Omfattet også Dønnes, Sjona og deler av Leirfjord). Mo ble utskilt fra Hemnes prestegjeld og gjort til eget soknekall ved kgl.res. 19.4.1843. Ved kgl.res. 12.8.1880 ble det tillatt å anlegge en gravplass på gården Nordre Nevernes. Ved kgl.res. 14.11.1891 ble det tillatt å bygge kapell på gården Nordre Nevernes i Dunderlandsdalen. Nevernes kapell slulle ifølge høyeste res. 19.6.1896 ha 13 gudstjenester årlig. Ved regj.res. 7.7.1922 ble prestegjeldets navn endret fra Mo til Nord-Rana, men navneendringen ser ikke ut til å ha blitt gjennomført, da Mo fortsatt ble brukt i Norges statskalender.

Røssvoll kapell ble bygd i 1953. Ved kgl.res. 24.4.1964 ble Mo prestegjeld (Nord-Rana sokn) delt i tre sokn og prestegjeld under navn av Mo, Nord-Rana og Gruben. Grensen for Mo prestegjeld er beskrevet i resolusjonen: "Grensen for Mo sokn og prestegjeld tar sitt utgangspunkt ved Ranaelvens utløp i Ranafjorden, følger Ranaelven til den møter Tverråa (Revelåga), går derfra etter Tverråa fram til Skarbekken og videre langs Skarbekken og grensedelet mellom gnr. 20 Mo og gnr. 23 Hammeren fram til høyde 516: derfra vinkler grenselinjen mot øst over høyde 562 og fram til høyde 748 hvorfra den vinkler mot sør til den møter Akerselven i grensen mellom statens eiendom gnr. 147 og eiendommen Storbjerkmoen gnr. 9: derfra følges delet mellom disse to eiendommer fram til grensen mellom Hemnes og Rana herreder, som følges videre fram til Ranafjorden."

(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (49 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (39 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (55 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer