Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Lurøy]


Informasjon om Lurøy:

Lurøy tilhørte Helgeland fogderi.


Lurøy var i 1589 et sokn i Rødøy prestegjeld med kirke på Lurøy og kapell på Træna. Ved reskript 13.3.1767 ble Lurøy
og Træna utskilt fra Rødøy og gjort til eget prestegjeld, men ved reskript 1.6.1774 ble Lurøy prestegjeld igjen slått sammen
med Rødøy prestegjeld, og det ble opprettet et residerende kapellani i Rødøy prestegjeld. Lurøy og Træna ble atter eget
prestegjeld ved kgl.res. 14.12.1822. Det residerende kapellaniet i Rødøy ble samtidig nedlagt. Lurøy kirkes bygselledige
gård Indre Onøya ble utlagt til prestegård. Ved kgl.res. 29.4.1833 ble gården Selvær overført fra Rødøy til Træna sokn.
Ved kgl.res. 15.12.1877 ble det tillatt å opprette en hjelpekirkegård for Træna sokn på Rødskjærholmens grunn. Ved
kgl.res. 16.2.1909 ble det pålagt soknepresten å møte to ganger årlig på Sanna hjelpekirkegård i Træna sokn for å forrette
jordfesting. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (20 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Fattigvesen (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (28 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (57 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Klokkerbok for Lurøy prestegjeld, Lurøy sokn 1918-1950 (Døde dissentere) (søkbar 1923-1941) (Vis detaljer)

Registrert av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Lurøy]