Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Beiarn]


Informasjon om Beiarn:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Beiarn

Beiarn tilhørte Salten fogderi.

Beiarn var inntil 1856 anneks til Gildeskål. Ved kgl.res. 3.3.1856 ble Beiarn utskilt fra Gildeskål som eget prestegjeld. Høyforsslett kirkegård ble innviet 11.1.1916. Høyforsmoen kapell ble bygd i 1960.

Gildeskål prestegjeld hadde i 1589 en kirke som skulle betjenes av en prest. Beiarn kirke på Moldjord ble vigslet i 1724, men det er ikke klart om Beiarn samtidig ble eget sokn. Fra 1747 er det bevart egen kirkebok for Beiarn sokn.

Gården Bjerklia ble ved kgl.res. 10.5.1852 overført fra Bodø til Beiarn sokn.

Beiarn ble ved kgl.res. 3.3.1856 utskilt som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 29.9.1879 ble det tillatt å bygge en ny trekirke på prestegårdens grunn, og det ble tillatt å bygge kirke på Saura for beboerne i Nordfjordens og Beiarfjordens distrikter.

Ved kgl.res. 28.10.1882 ble det bestemt at Saura kapellkirke skulle ha 200 sitteplasser og det skulle anlegges en gravplass der.

Ved kgl.res. 23.9.1887 ble det tillatt å anlegge en hjelpekirkegård for oppsitterne på gårdene Mevik, Grimstad, Storvik og Finnes på gården Meviks grunn. Bedehuset Emmaus på gården Mevik ble ved kgl.res. 25.1.1908 tillatt vigslet til gudstjenestlig bruk. Der skulle det holdes 6 gudstjenester årlig.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer