Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Saltdal]


Informasjon om Saltdal:

Saltdal tilhørte Salten fogderi.


I 1589 var det ikke kirke i Saltdal som var en del av Salten prestegjeld. Kirke ble bygd ca 1656. Ved reskript 8.6.1770 ble de residerende kapellaniene i Bodø prestegjeld, Rørstad, Skjerstad og Saltdal, gjort om til pastorat. Grensen mellom Fauske og Saltdal prestegjeld ble bestemt ved regjeringsres. 27.5.1910 (se Fauske). Ved kgl.res. 27.8.1937 ble det tillatt å bygge kapell for Øvre Saltdal på Jotbakken i Storallmenningen. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (24 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer