Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Fauske]


Informasjon om Fauske:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Fauske

Fauske tilhørte Salten fogderi.

Fauske ble utskilt fra Skjerstad som eget prestegjeld fra 1.4.1902 ved kgl.res. 3.1.1902, og Valnesfjorden (gnr 43-78 i Skjerstad) ble eget sokn og overført til det nye Fauske prestegjeld.

Til det var bygd kirke i Valnesfjorden, skulle de kirkelige handlingene utføres i Fauske kirke.

Ved kgl.res. 28.10.1899 var det blitt tillatt å bygge et kapell i Sulitjelma. Kapellet fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 2.3.1901. Kirke for Valnesfjorden sokn ble tillatt bygd på Kvitberget under gården Haug ved kgl.res. 4.6.1904. Øynes, gnr 43 i Valnesfjorden sokn ble ved kgl.res. 17.9.1904 fra 1.1.1905 overført til Fauske hovedsokn.

Ved regjeringsres. 27.5.1910 ble grensen mellom Fauske og Saltdal prestegjeld bestemt å skulle gå etter følgende linje: "Fra riksrøs nr. 237 vestover til høieste punkt av Kjerrtoppen (1259 m.), derfra vest-nord-vest til høieste punkt av den paa rektangelkartbladet "L 13 Saltdalen" avlagte høide (589 m.) ved Kjelvandets sydvestlige ende, videre nordvest til den ved kaptein Oscar Munthes grænseopgangs-forretning 11-15 august 1903 paa en høide (901 m.) syd for Aviloncokka opsatte røs, merket VII/S, og derfra videre mot Skjerstadfjorden efter den ved nævnte grænseopgangs-forretning avmerkede og paa rektangelkartbladet "L 13 Saltdalen" avlagte linje frem til Skjerstadfjorden." (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (44 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer