Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Skjerstad]


Informasjon om Skjerstad:

Skjerstad kommune ble slått sammen med Bodø kommune 1. januar 2005. Oppdateringer av kilder som dekker Skjerstadområdet, kommer nå på Bodø-sidene.

Skjerstad tilhørte Salten fogderi.


I 1589 var Skjerstad et sokn under Salten prestegjeld. Etter Erlandsen omfattet Skjerstad inntil 1650 også Saltdal. Ved reskript 8.6.1770 ble de residerende kapellaniene under Bodø (Salten) prestegjeld, Rørstad, Skjerstad og Saltdalen gjort om til pastorat. Ved kgl.res. 25.1.1866 ble det tillatt å anlegge en kirkegård for Fauskeidets og Vassbygdas distrikter på gården Vestre Fauske, og det skulle bygges kirke der.
Ved kgl.res. 15.6.1878 ble Skjerstad prestegjeld fra 1.1.1879 delt i to sokn, Skjerstad hovedsokn og Fauske anneks. Kapellkirken på Vestre Fauske ble soknekirke for Fauske. Fauske sokn ble sammen med det nyopprettede Valnesfjorden sokn (gnr 43-78) utskilt som eget prestegjeld fra 1.4.1902 ved kgl.res. 3.1.1902. Samtidig ble det residerende kapellaniet i Skjerstad som var opprettet ved kgl. res. 27.5.1899, nedlagt. Ved kgl.res. 2.5.1912 ble det tillatt å bygge et kapell på Misvær for befolkningen omkring indre del av Misværfjorden. Misvær kapell skulle bygges ved hjelpekirkegården som var anlagt i 1899. Kapellet skulle ha 15 gudstjenester årlig. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (27 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer