Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Sørfold]


Informasjon om Sørfold:

Sørfold tilhørte Salten fogderi.


I 1589 var Folda et sokn under Salten prestegjeld med kirke på Rørstad, betjent av en residerende kapellan, som også
gjorde tjeneste ved Kjerringøy korshus. Ved reskript 8.6.1770 ble Folda eget soknekall, etter tidligere å ha vært Rørstad
kapellani under Bodø (Salten) prestegjeld. Ved kgl.res.3.11.1880 ble det tillatt å bygge to nye kirker i prestegjeldet, en for
Sørfold på gården Røsvik og en for Nordfold på eller nær gården Nordfold. Når kirkene var ferdige, skulle det tidligere
Rørstad hovedsokn deles i Sørfold hovedsokn og Nordfold anneks. Sørfold sokn skulle bestå av gårdene under nytt
matr.nr. 44-116, 119-121 og 134-135, og Nordfold sokn skulle omfatte matr.nr. 3-43. Matr.nr. 122, Eidet, ble overført
fra Rørstad hovedsokn til Kjerringøy sokn, mens det senere skulle treffes bestemmelse om matr.nr. 1 og 2, Vettøya og
Brænsund (se nedenfor). Ved kgl.res. 5.1.1883 ble det tillatt å bygge ny kirke for Kjerringøy sokn og å ta ned den gamle så
snart den nye var innviet. Ved kgl.res. 24.9.1883 ble gårdene Vettøya og Brænsund overført fra Rørstad hovedsokn i
Folda prestegjeld til Kjerringøy anneks fra 1.1.1884. Kjerringøy sokn ble utskilt som eget prestegjeld fra 1.1.1887 ved
kgl.res. 31.12.1886. Ved kgl.res. 22.8.1888 ble det tillatt å bruke Rørstad gamle kirke i Sørfold hovedsokn som
kapellkirke for den ytre del av hovedsoknet. Der skulle det holdes gudstjeneste 6 ganger årlig i månedene mai-oktober. Av
de alminnelige søndagsgudstjenester skulle hver tredje holdes i Nordfold anneks. Ved kgl.res. 21.10.1893 ble gårdene
Movik fra 1.1.1894 overført fra Nordfold til Sørfold sokn. Ved kgl.res. 7.10.1910 ble det pålagt soknepresten i samband
med gudstjeneste i Rørstad kapell å møte 2 ganger årlig på kirkegården på Strømstranda nær kapellet for å forrette
jordfesting. Grensen mellom Hamarøy og Nordfold sokn er beskrevet i kgl.res.16.2.1933. Ved brev fra Kirke- og
undervisningsdepartementet 27.6.1977 ble Nordfold sokn i Folda overført til Steigen prestegjeld. Overføringen ble iverksatt
fra 15.8.1978. Prestegjeldsnavnet Folda ble endret til Sørfold. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (50 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Nordfold (se Sørfold)