Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Tysfjord]


Informasjon om Tysfjord:

Tysfjord tilhørte Salten fogderi.


Tysfjord sokn ble ved kgl.res. 16.2.1867 utskilt fra Lødingen som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 14.11.1857 var Tysfjord blitt eget sokn. Det var gitt tillatelse til å bygge kirke i Tysfjord 9.2.1601. Kgl.res. 18.5.1877 ga handelsmann Nicolai Norman lov å anlegge et privat gravsted for seg og sin familie på Korsnes. Ved kgl.res. 10.7.1879 ble det tillatt at hjelpekirkegården for den ytre del av Tysfjorden som ifølge kgl.res. 23.10.1875 skulle anlegges på Mellombogen, i stedet skulle anlegges på Korsnes. Ved kgl.res. 20.11.1886 ble det tillatt å bygge ny kirke for Tysfjord prestegjeld og flytte den gamle kirken til handelsstedet Korsnes for å bruke den som kapell. Ved Korsnes kapell skulle det ifølge kgl.res. 4.5.1901 holdes 16 gudstjenester årlig. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (14 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Korsnes (se Tysfjord)