Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Lødingen]


Informasjon om Lødingen:

Lødingen tilhørte Salten fogderi.


1589 skulle 3 prester betjene 4 kirker og 2 korshus i Lødingen prestegjeld. Soknepresten skulle betjene Lødingen hovedkirke og Hol (Tjeldsund) korshus, det var en residerende kapellan ved Ofoten kirke, og kirkene i Vågan, Skrova og Gimsøy ble betjent av en annen residerende kapellan. Ifølge Erlandsen ble Vågan eget prestegjeld i 1735 og Ofoten i 1781. Det var gitt tillatelse til å bygge kirke i Tysfjord 9.2.1601.
Ved kgl.res. 14.11.1857 var Tysfjord blitt eget sokn, og ved kgl.res. 16.1.1867 ble Tysfjord skilt ut som eget prestegjeld. Det ble tillatt å bygge Vestbygd kapell og opprette hjelpekirkegård på gården Våge ved kgl.res. 22.2.1883. Kapellet skulle ha 6-8 gudstjenester årlig. Inntil kgl.res. 23.9.1908 ble Tjeldsund sokn kalt Hol anneks. Grensen mellom Lødingen sokn og Evenes sokn og mellom Lødingen sokn og Tysfjord sokn ble ved kgl.res. 16.2.1923 regulert med virkning fra 1.7.1923 (se nærmere grenesbeskrivelse i Lovt. II 1923:59 60). Ved kgl.res. 24.11.1972 ble Tjeldsund (Hol) sokn overført til Ofoten prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).


Det ble opprettet en kirkegård på Revelsøy ytterst i Efjorden (Lødingen sogn) i 1892. Efjord-området forble en del av Lødingen sogn også da Tysfjord ble utskilt fra hovedsognet. Først 01.01.1963 ble området (den delen av Lødingen som lå sør for Vestfjorden / Ofotfjorden) overført til Ballangen kommune og sogn. Efjord kapell i Langvåg i Efjord ble ferdigstilt og tatt i bruk i 1985. Kilde: Paul Knudsen.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (44 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (27 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Hegstad (se Lødingen)