Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Vestvågøy]


Informasjon om Vestvågøy:

Nordlands Amt, Lofoten og Vesteraalen Fogderi.


I 1589 var Buksnes hovedsokn i Lofoten prestegjeld, som hadde 4 kirker og 1 korshus, betjent av 3 prester. Soknepresten
hadde Buksnes og Hol kirker, en residerende kapellan Borge kirke, og Flakstad kirke og Moskenes korshus skulle
betjenes av en "domestico sacellano". Ved reskript 6.7.1740 ble Buksnes (Lofoten) prestegjeld delt ved at de tre
kapellaner som hadde hørt under kapellanen i Nidaros domkirke, skulle være sokneprester for henholdsvis Buksnes, Borge og Flakstad prestegjeld. Ved kgl.res. 22.4.1852 ble det løyvd penger fra Nordlandske kirke- og skolefond til å bygge et bedehus på Steine i Hol. Bedehuset ble vigslet 6.3.1853. Kgl.res. 13.9.1883 tillot å bygge ny kirke i Buksnes hovedsokn etter den som var skadet ved storm. Kirken skulle bygges ved siden av den gamle innenfor kirkegårdens hegn. Ved kgl.res. 3.4.1886 ble det tillatt å bygge ny kirke for Valberg sokn på Skjøneset under gården Valberg. Kgl.res. 21.8.1903 påla soknepresten å m¢te en gang årlig på Taen og Petvik hjelpekirkegårder i Hol for å forrette jordfesting. Kgl.res. 13.7.1905 tillot midlertidig å bruke Stamsund forsamlingshus i Hol ved gudstjenester, da Steine kapell var blitt ødelagt av storm. Kgl.res. 13.10.1933 tillot bygging av Stamsund kapell i Hol sokn. Hol ble ved kgl.res. 17.1.1969 utskilt fra Buksnes for sammen med Valberg sokn i Borge å danne et nytt Stamsund prestegjeld. Kallskapellaniet i Buksnes ble
nedlagt.


Hol var i 1589 anneks under Buksnes, hovedsoknet i Lofoten prestegjeld. Ved kgl.res. 13.10.1933 ble det tillatt å bygge
Stamsund kapell på Myklevikhaugen for befolkningen i østre del av Hol sokn. Ved kgl.res. 17.1.1969 ble Valberg sokn fradelt Borge prestegjeld for sammen med Hol sokn i Buksnes prestegjeld å danne et nytt Stamsund prestegjeld. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Skolevesen (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (24 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (34 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (74 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (38 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (18 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (14 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Borge (se Vestvågøy)
Buksnes (se Vestvågøy)
Hol (se Vestvågøy)
Valberg (se Vestvågøy)