Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » []


Informasjon om Bø:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Bø i Nordland

Soknehistorikk
Nordlands Amt, Vesterålen og Andenes Fogderi.

Enkelte gårder i Øksnes ble innlemmet i Bø i 1964.

I 1589 lå Bø under det store Vesterålen prestegjeld med Hadsel som hovedsokn. En residerende kapellan i Bø skulle betjene Bø og Malnes kirker og Værøy (Gaukværøy) korshus. Bø var vel blitt eget prestegjeld som følge av reskriptet 1.4.1740, og ved reskript 26.10.1810 ble tiendeinntektene regulert mellom Hadsel og Bø.

Ved kgl.res. 23.9.1865 ble gårdene Jørland og Verhalsen overført fra Øksnes prestegjeld til Bø hovedsokn.

Ved kgl.res. 25.1.1879 ble det tillatt å anlegge en gravplass for Malnes sokn ved plassen Øra under kirkestedet Eidet. Soknets gamle kirkegård på Malnes skulle fremdeles kunne benyttes av oppsitterne på Nyke, Nykvåg og Hovden.

Ved regjeringsres. 21.11.1905 ble det pålagt soknepresten å møte 2 ganger årlig på hjelpekirkegården på Kalvøya i Bø hovedsokn for å forrette jordfesting.
Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (31 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Malnes (se )
Vinje (se )