Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Sortland]


Informasjon om Sortland:

Nordlands Amt, Vesterålen og Andenes Fogderi.


Inntil 1.1.1852 var Sortland anneks under Hadsel prestegjeld. Ved kgl.res. 30.7.1851 ble Sortland sokn eget prestegjeld.
Soknepresten ble ved kgl.res. 8.4.1910 pålagt å møte 2 ganger årlig på hjelpekirkegården på Dalskjøn for å forrette
jordfesting. Liknende pålegg fikk han ved kgl.res. 2.7.1910 for hjelpekirkegården på Bogen. Ved kgl.res. 28.4.1933 ble
det tillatt å bygge Sigerfjord kapell etter arkitekt Harald Sunds tegning. Kapellet skulle ha 14 årlige gudstjenester. Indre
Eidsfjord kapell ble bygd i 1970.


Hadsel var i 1589 hovedsokn i Vesterålen prestegjeld, der 4 prester skulle betjene 10 kirker og korshus. Soknepresten
skulle gjøre tjeneste i Hadsel hver helligdag, og i Melbu korshus skulle det være gudstjeneste tredjedag jul, påske og pinse
ved den prest som gjorde tjeneste i hovedkirken. En kapellan med tilhold i prestegården skulle gj¢re tjeneste i Sortland og
Sande kirker. Langenes og Øksnes kirker og Tinden korshus skulle betjenes av en residerende kapellan i Langenes. En
residerende kapellan i Bø skulle betjene Bø og Malnes kirker og Værøy (Gaukværøy) korshus. Etter Erlandsen ble Øksnes
eget prestegjeld rundt 1770. Bø var vel også blitt eget prestegjeld som følge av reskriptet 1.4.1740, og ved reskript
26.10.1810 ble tiendeinntektene regulert mellom Hadsel og Bø. Hadsel residerende kapellani ble nedlagt, og dets inntekter
skulle gå til soknepresten i Hadsel. Samtidig ble Sande benådningskapell nedlagt, og folk som soknet dit, skulle søke kirke
på Hadseløya. Ved kgl.res. 30.7.1851 ble Hadsel prestegjeld delt med virkning fra 1.1.1852, slik at Hadsel hovedsokn
utgjorde det ene og Sortland anneks det andre prestegjeldet. Ved kgl.res. 11.5.1878 ble det tillatt oppsitterne i Eidsfjorden
å anlegge en begravelsesplass på gården Grønning. Eidsfjord annekssokn, som besto av gårdene fra matr.nr. 71, Hellefjord,
til 88, Fleinnes, ble opprettet ved kgl.res. 3.5.1879. Ved kgl.res. 23.8.1883 ble det tillatt å anlegge en hjelpekirkegård på
gården Sand i Hadsel hovedsokn for beboerne av Strandlandet. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (18 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (29 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (22 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer