Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Tromsø]


Informasjon om Tromsø:

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Tromsø.

Opprinnelig var Tromsø prestegjeld meget omfattende og hadde åtte kirker og fire prester. Reskr. av 18.01.1776 skilte ut
Karlsøy med Helgøy, Lyngen og Skjervøy som selvstendige prestegjeld adskilt fra Tromsø. Senere skilte kgl. res.
18.10.1856 også ut Balsfjord med Malangen som et eget prestegjeld. Tromsø prestegjeld/domprosti omfattet inntil slutten
av 1850-årene både Tromsø by og landdistriktet Tromsøysund. Ved kgl. res. 18.10.1856 ble det fastsatt at disse to skulle
skilles, og dette skjedde i 1860 (kgl. res. 10.11.1860). Tromsøysund (landdistriktet) ble nå eget prestegjeld og lagt under
Troms prosti, mens Tromsø (byen) fortsatte som eget stiftsprosti. Soknepresten i Tromsø hadde siden opprettelsen av
bispesetet vært stiftsprost (fra 1919 domprost). I 1963 ble Tromsøysund tilbakeført fra Troms prosti til Tromsø
domprosti, sammen med Kvaløya og Tromsdalen.
(Kilde: Riksarkivet).


Lenvik og Hillesøy.

Opprinnelig var Lenvik annekssokn i Ibestad (Astafjord) prestegjeld. Ved reskr. 05.01. 1759 ble Lenvik slått sammen med
Hillesøy til et nytt prestegjeld der Lenvik ble hovedsokn. Hillesøy hadde tidligere tilhørt Trondenes, men var blitt utskilt som
selvstendig prestegjeld ved anordn. 28.12.1731. Det ble bygget ny kirke for Lenvik hovedsokn på Bjorelvnes etter kgl. res. 12.05.1877. Den gamle kirken ble flyttet til
Roksfjord som kapell. Av mindre endringer kan nevnes: - Kgl. res. 22.02.1853 overførte gårdene Engenes, Grebstad,
Sandvik, Buvik og Torsnes fra Tromsø prestegjeld til Hillesøy sokn i Lenvik prestegjeld. Hillesøy ble senere innlemmet i Tromsø.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Foreninger og lag (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Foto- og mediesamlinger (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (35 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (121 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (27 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Hillesøy (se Tromsø)
Tromsøysund (se Tromsø)