Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Kvæfjord]


Informasjon om Kvæfjord:

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Kvæfjord er nevnt i reformatsen 1589 som et residerende kapellani under Trondenes prestegjeld. Det ble utskilt som
selvstendig prestegjeld ved anordn. av 28.12.1731.
(Kilde: Riksarkivet).


Trondenes

Det var prest på Trondenes alt i 1321. Reformatsen 1589 viser at Trondenes prestegjeld på den tiden var meget
omfattende, med fjorten kirker og ni prester. Ved anordn. 28.12.1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som
selvstendige prestegjeld: Kvæfjord, Sand, Hillesøy, Ibestad (Astafjord) med Tranøy, Dyrøy og Lenvik annekssokn,
Torsken og Mefjord. Det nye Trondenes prestegjeld ble ved reskr. 29.10.1813 slått sammen med Sand prestegjeld.
Denne ordningen varte til 1875, da Sand igjen ble utskilt som selvstendig sokneprestembete fra 01.10., jfr. kgl. res.
19.06.1875. Ved kgl. res. 06.12.1886 ble navnet Sands prestegjeld forandret til Bjarkøy prestegjeld. Kgl. res. 22.08.1888 ga tillatelse til å bygge en kapellkirke på Sandsøy. Kgl. res. 14.07.1909 opprettet Sandsøy som
annekssokn. Bjarkøy sokneprestembete ligger i dag igjen under Trondenes. Den siste sammenslåingen skjedde 01.05.1970
(kgl. res. 16.01. s.å.). (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (17 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (25 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


  Ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1895-1914 (1911P) (Begravde) (søkbar 1895-1914) (Vis detaljer)

Søkbar ministerialbok

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Kvæfjord]