Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Skånland]


Informasjon om Skånland:

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Ibestad (Astafjord), Tranøy, Lenvik, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Andørja og Gratangen.

Opprinnelig var Ibestad en del av Trondenes prestegjeld, men ble utskilt som selvstendig prestegjeld ved anordn. 28.12.1731. Det ble da bestående av fire sokn: Tranøy, Lenvik, hovedsoknet Ibestad samt Dyrøy kapellsokn. I 1759 ble Tranøy og Dyrøy skilt ut som eget prestegjeld, og samtidig ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld.
Bardodalen sokn ble skilt ut ved kgl. res. 22.02.1853 og slått sammen med Målselv til et nytt prestegjeld. Salangen
annekskirke ble tillatt bygget ved kgl. res. 24.05.1862. Ved kronprinsreg. res. 21.04.1888 ble det tillatt beboerne i
Lavangen å bygge en kapellkirke. Salangen og Lavangen kapelldistrikt ble gjort om til annekssokn ved kgl. res. 18.09.
1906, og ble eget prestegjeld 01.07.1907 (ved res. 17.06. s.å.). Kgl. res. 28.06.1913 ga tillatelse til å bygge Andørja kapell. Ibestad prestegjeld ble delt i soknene Ibestad, Andørja, Gratangen og Astafjord ved kgl. res. 21.05.1926. Som midlertidig gudshus for de to sistnevnte sokn skulle brukes henholdsvis skolehuset på Gratangbotn og Tovik kapell (i Trondenes).
(Kilde: Riksarkivet).


Trondenes

Det var prest på Trondenes alt i 1321. Reformatsen 1589 viser at Trondenes prestegjeld på den tiden var meget
omfattende, med fjorten kirker og ni prester. Ved anordn. 28.12.1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som
selvstendige prestegjeld: Kvæfjord, Sand, Hillesøy, Ibestad (Astafjord) med Tranøy, Dyrøy og Lenvik annekssokn,
Torsken og Mefjord. Det nye Trondenes prestegjeld ble ved reskr. 29.10.1813 slått sammen med Sand prestegjeld.
Denne ordningen varte til 1875, da Sand igjen ble utskilt som selvstendig sokneprestembete fra 01.10., jfr. kgl. res.
19.06.1875. Ved kgl. res. 06.12.1886 ble navnet Sands prestegjeld forandret til Bjarkøy prestegjeld. Kgl. res. 22.08.1888 ga tillatelse til å bygge en kapellkirke på Sandsøy. Kgl. res. 14.07.1909 opprettet Sandsøy som
annekssokn. Bjarkøy sokneprestembete ligger i dag igjen under Trondenes. Den siste sammenslåingen skjedde 01.05.1970
(kgl. res. 16.01. s.å.). (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (61 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Astafjord (se Skånland)