Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Bardu]


Informasjon om Bardu:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Bardu

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt. Salangen Thinglag Soknehistorikk
Målselv, Øverbygd og Bardu.
Beboerne i Målselv sokn og Bardu sokn fikk bygge kirke etter kgl. res. hhv. 11.01. 1820 og 26.06.1821. Bardudalen hørte på dette tidspunktet til Ibestad og Målelv til Lenvik prestegjeld. Målselv og Bardu ble utskilt fra sine respektive prestegjeld og slått sammen til ett prestegjeld med Målselv som hovedsokn ved kgl. res. 22.02.1853. Ved kgl. res. 07.09.1865 ble Øverbygd skilt fra Målselv sokn som eget sokn. Av mindre endringer kan nevnes: - Kgl. res. 15.08.1863 overførte gårdene Kongsli, Elvevoll, Rostad, Sverresvold, Nordgård og Solvoll fra Balsfjord prestegjeld til Målselv fra 01.01.1864. - Kgl. res. 08.03.1890 overført gården Målsnes fra Målselv hovedsokn til Malangen annekssokn i Balsfjord prestegjeld. - Etter kommuneinndelingen (jfr. kgl. res. 28.03.1924) ble gårdene Trangen, Nergårds- øra, Renmelmoen, Renmelskogen og Birkelund overført fra Øverbygd annekssokn til Målselv hovedsokn.

Ibestad
(Astafjord), Tranøy, Lenvik, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Andørja og Gratangen.
Opprinnelig var Ibestad en del av Trondenes prestegjeld, men ble utskilt som selvstendig prestegjeld ved anordn. 28.12.1731. Det ble da bestående av fire sokn: Tranøy, Lenvik, hovedsoknet Ibestad samt Dyrøy kapellsokn. I 1759 ble Tranøy og Dyrøy skilt ut som eget prestegjeld, og samtidig ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld.

Bardodalen sokn ble skilt ut ved kgl. res. 22.02.1853 og slått sammen med Målselv til et nytt prestegjeld.

Trondenes
Det var prest på Trondenes alt i 1321. Reformatsen 1589 viser at Trondenes prestegjeld på den tiden var meget omfattende, med fjorten kirker og ni prester. Ved anordn. 28.12.1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som selvstendige prestegjeld: Kvæfjord, Sand, Hillesøy, Ibestad (Astafjord) med Tranøy, Dyrøy og Lenvik annekssokn,Torsken og Mefjord. (Kilde: Riksarkivet)

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (25 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer