Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Berg]


Informasjon om Berg:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Berg

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Soknehistorikk
Berg og Torsken.

Torsken og Mefjord tilhørte Trondenes prestegjeld til 1761, da de ved reskr. 05.07. ble gjort til to selvstendige prestegjeld.
Reskr. 10.08.1810 slo Berg og Mefjord (Midfjord) sammen med Torsken til ett prestegjeld. (Det var da allerede blitt
bestemt, iflg. reskr. 13.01.1809, at Mefjord kirke skulle nedlegges og et forsamlingshus bygges i stedet). Berg var
hovedsokn i det nye prestegjeldet. Etter kgl. res. 01.06.1876 ble det bygget kapell ved Senja Nikkelverk. Alle kirkebøker
og en rekke andre protokoller gikk tapt da Berg prestegård brant høsten 1845.
(Kilde: Riksarkivet).


Trondenes

Det var prest på Trondenes alt i 1321. Reformatsen 1589 viser at Trondenes prestegjeld på den tiden var meget
omfattende, med fjorten kirker og ni prester. Ved anordn. 28.12.1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som
selvstendige prestegjeld: Kvæfjord, Sand, Hillesøy, Ibestad (Astafjord) med Tranøy, Dyrøy og Lenvik annekssokn,
Torsken og Mefjord.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (27 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer