Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Lenvik]


Informasjon om Lenvik:

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Lenvik og Hillesøy.
Opprinnelig var Lenvik annekssokn i Ibestad (Astafjord) prestegjeld. Ved reskr. 05.01. 1759 ble Lenvik slått sammen med
Hillesøy til et nytt prestegjeld der Lenvik ble hovedsokn. Hillesøy hadde tidligere tilhørt Trondenes, men var blitt utskilt som
selvstendig prestegjeld ved anordn. 28.12.1731. Ved kgl. res. 22.02.1853 ble Målselv utskilt som selvstendig prestegjeld,
med Målselv som hovedsokn. Målselv-beboerne hadde da allerede hatt egen kirke i lengre tid, jfr. kgl. res. 11.01.1820.
Det ble bygget ny kirke for Lenvik hovedsokn på Bjorelvnes etter kgl. res. 12.05.1877. Den gamle kirken ble flyttet til
Roksfjord som kapell. Av mindre endringer kan nevnes: - Kgl. res. 22.02.1853 overførte gårdene Engenes, Grebstad,
Sandvik, Buvik og Torsnes fra Tromsø prestegjeld til Hillesøy sokn i Lenvik prestegjeld. - Kgl. res. 29.03.1862 overførte
gårdene Flatnes, Malnes, Hollendernes, Grindnes samt øvre og nedre Kjerresnes fra Lenvik til Målselv sokn. - Kgl. res.
26.03.1870 overførte gårdene Ytre og Indre Navaren fra Lenvik til Malangen sokn i Balsfjord prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

Hillesøy kommune i Troms ble opprettet i 1855. Tidligere var Hillesøy en del av Lenvik kommune. 1. januar 1964 ble Hillesøy delt mellom Tromsø kommune (området øst for Malangen) og Lenvik kommune (området vest for Malangen). Da var innbyggertallet 2475 og arealet 461 km2. Hillesøy hadde kommunenummer 1930.

Noen kilder sier at kommunen ble opprettet i 1871. Imidlertid er Hillesø oppført som herred i NOS C1 1866 (Folketellingen 1865)
Lokalhistoriewiki - Hillesøy kommune

Ibestad (Astafjord), Tranøy, Lenvik, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Andørja og Gratangen.
Opprinnelig var Ibestad en del av Trondenes prestegjeld, men ble utskilt som selvstendig prestegjeld ved anordn. 28.12.1731. Det ble da bestående av fire sokn: Tranøy, Lenvik, hovedsoknet Ibestad samt Dyrøy kapellsokn. I 1759 ble Tranøy og Dyrøy skilt ut som eget prestegjeld, og samtidig ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).


Trondenes
Det var prest på Trondenes alt i 1321. Reformatsen 1589 viser at Trondenes prestegjeld på den tiden var meget
omfattende, med fjorten kirker og ni prester. Ved anordn. 28.12.1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som
selvstendige prestegjeld: Kvæfjord, Sand, Hillesøy, Ibestad (Astafjord) med Tranøy, Dyrøy og Lenvik annekssokn,
Torsken og Mefjord.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (70 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Pantebøker og panteregistre (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (10 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (11 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (16 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer