Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Balsfjord]


Informasjon om Balsfjord:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Balsfjord
Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Soknehistorikk

Balsfjorden prestegjeld: Balsfjorden og Malangen sogn.

Balsfjord og Malangen.
Balsfjord og Malangen ble utskilt som eget sokn i Tromsø prestegjeld ved kgl. res. 02.02.1852. Ved kgl. res. 18.10.1856 ble Balsfjord og Malangen eget prestegjeld med Balsfjord som hovedsokn. Senere har flg. endringer av soknegrensene funnet sted:

Gården Ytre og Indre Navaren overført fra Lenvik til Malangen sokn i Balsfjord prestegjeld ved kgl. res. 26.03.1870.
Gården Bentsjord, Brokskar, Nord- og Sør-Mjelde, Løgstad, Kvalnes og Bakkjord over ført fra Malangen til Tromsøysund ved kgl. res. 24.02.1872.
Gården Kilen overført fra Lyngen til Balsfjord ved kgl. res. 07.10.1874.
Gården Målsnes overført fra Målselv til Malangen ved kgl. res. 08.03.1890

Malangen kommune er en tidligere selvstendig kommune i Troms fylke. Opprinnelig var Malangen en del av Balsfjord formannskapsdistrikt. 1. januar 1871 ble Malangen skilt ut som egen kommune med 1 425 innbyggere. Samtidig ble en del av Lenvik med 70 innbyggere overført til Malangen.

1. januar 1873 ble en del av Malangen med 287 innbyggere overført til Tromsøysund.

I 1891 ble noen parseller på Målsnes i Malangen med 30 innbyggere overført til Målselv.

1. januar 1964 ble det meste av Malangen og Balsfjord slått sammen til en kommune som fikk navnet Balsfjord. Malangen hadde ved sammenslåingen 1 940 innbyggere. Navaren og Målsnes i Malangen med 118 innbyggere gikk inn i Målselv kommune. Gården Skogli ved Heia i Balsfjord med 2 innbyggere, gikk likeledes inn i Målselv.
Kilde: Wikipedia - Malangen kommune


Tromsø.
Opprinnelig var Tromsø prestegjeld meget omfattende og hadde åtte kirker og fire prester. Reskr. av 18.01.1776 skilte ut Karlsøy med Helgøy, Lyngen og Skjervøy som selvstendige prestegjeld adskilt fra Tromsø. Senere skilte kgl. res.18.10.1856 også ut Balsfjord med Malangen som et eget prestegjeld. Tromsø prestegjeld/domprosti omfattet inntil slutten av 1850-årene både Tromsø by og landdistriktet Tromsøysund. Ved kgl. res. 18.10.1856 ble det fastsatt at disse to skulle skilles, og dette skjedde i 1860 (kgl. res. 10.11.1860). Tromsøysund (landdistriktet) ble nå eget prestegjeld og lagt under Troms prosti, mens Tromsø (byen) fortsatte som eget stiftsprosti. Soknepresten i Tromsø hadde siden opprettelsen av bispesetet vært stiftsprost (fra 1919 domprost). I 1963 ble Tromsøysund tilbakeført fra Troms prosti til Tromsø domprosti, sammen med Kvaløya og Tromsdalen.
(Kilde: Riksarkivet).Lenvik og Hillesøy.
Opprinnelig var Lenvik annekssokn i Ibestad (Astafjord) prestegjeld. Ved reskr. 05.01. 1759 ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld der Lenvik ble hovedsokn. Hillesøy hadde tidligere tilhørt Trondenes, men var blitt utskilt som selvstendig prestegjeld ved anordn. 28.12.1731. Ved kgl. res. 22.02.1853 ble Målselv utskilt som selvstendig prestegjeld, med Målselv som hovedsokn. Målselv-beboerne hadde da allerede hatt egen kirke i lengre tid, jfr. kgl. res. 11.01.1820.
Det ble bygget ny kirke for Lenvik hovedsokn på Bjorelvnes etter kgl. res. 12.05.1877. Den gamle kirken ble flyttet til Roksfjord som kapell. Av mindre endringer kan nevnes:
Kgl. res. 22.02.1853 overførte gårdene Engenes, Grebstad,
Sandvik, Buvik og Torsnes fra Tromsø prestegjeld til Hillesøy sokn i Lenvik prestegjeld.
Kgl. res. 29.03.1862 overførte gårdene Flatnes, Malnes, Hollendernes, Grindnes samt øvre og nedre Kjerresnes fra Lenvik til Målselv sokn.


(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (58 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (17 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Ministerialbok for Balsfjord prestegjeld, Malangen sokn 1910-1927 (Døde dissentere) (søkbar 1910-1927) (Vis detaljer)

Registrert av Gerd Karen Rognstad

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Balsfjord]

Historiske kommuner:

Malangen (se Balsfjord)