Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Karlsøy]


Informasjon om Karlsøy:

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Karlsøy, Helgøy, Sørfjord.

Karlsøyområdet lå under Tromsø prestegjeld til det ble opprettet som selvstendig prestegjeld ved reskr. 18.01.1776.
Reskriptet fastsatte at også Helgøy anneks skulle overføres til Karlsøy så snart Tromsø sokneprestembete ble ledig.
Karlsøy prestegjeld besto av to sokn, Karlsøy og Helgøy, til 1860. Da ble Karlsøy sokn delt i to sokn ved kgl. res.
11.07.1860: Karlsøy hovedsokn og Sørfjord annekssokn. Prestegjeldet Karlsøy besto altså nå en stund av tre sokn.
Allerede ved kgl. res. 08.07.1865 ble imidlertid hele Sørfjord sokn overført fra Karlsøy til Lyngen prestegjeld. Flere av
beboerne i det senere Sørfjord sokn hadde da alt søkt Lyngen kirke i flere tiår, jfr. reskr. 03.12.1813.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (63 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Helgøy (se Karlsøy)