Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Gaivuotna - Kåfjord]


Informasjon om Gaivuotna - Kåfjord:

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.Lyngen, Ullsfjord (Sørfjord), Kåfjord og Storfjord.

Opprinnelig lå Lyngenområdet som et "missionariat" under Karlsøy kapellani i Tromsø prestegjeld. Reskr. 18.01.1776
opprettet Lyngen som eget prestegjeld. - Kgl. res. 08.08.1865 overførte Sørfjord sokn fra Karlsøy til Lyngen prestegjeld.
Overføringen ble gjort gjeldende fra 01.01.1867 (jfr. kgl. res. 09.06.1866), og dermed hadde prestegjeldet to sokn. - Kgl.
res. 15.08.1911 ble Hateng skolehus tillatt vigslet til kapell for Storfjord distrikt. - Kgl. res. 21.06.1929 delte Lyngen
hovedsokn i tre: Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Til prestegjeldet hørte også fortsatt Sørfjord sokn, som fra 16.07.1937 fikk
navnet Ullsfjord. Av mindre endringer kan nevnes: - Reskr. 03.05.1811 overførte gårdene Nordmannvik, Hammervik og
Djupvik fra Skjervøy til Lyngen prestegjeld. - Kgl. res. 07.10.1874 overførte gården Kilen fra Lyngen til Balsfjord
prestegjeld fra 01.01.1875. - Kgl. res. 07.04.1888 overførte gården Gjøvik fra Lyngen til Sørfjord sokn fra 01.01. 1889. -
Skibotn bedehus i Storfjord sokn ble innviet 05.03.1930.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (28 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer