Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Kvænangen]


Informasjon om Kvænangen:

Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.


Skjevrøy, Nordreisa (Reisa), Kvænangen og Rotsund.

Skjervøy ble utskilt fra Tromsø prestegjeld som selvstendig soknekall iflg. reskr. 18.01.1776. En rekke forsamlingshus ble
benyttet til kirkebruk på denne tiden. Kgl. res. 10.09.1862 delte Skjerøy i tre sokn: Skjervøy hovedsokn, Reisen (nåværende Nordreisa) og Kvænangen annekssokn. Av mindre endringer kan nevnes: - Reskr. 13.08.1813 ga tillatelse til å utvide Skorpen forsamlingshus til annekskirke. - Kgl. res. 13.04.1889 overførte gårdene Tretten og Loppevoll fra Skjervøy til Reisa sokn. - Kgl. res. 09.01.1920 ga tillatelse til å bygge et kapell på Man i Skjevøy prestegjeld (Rotsund kapell).
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (58 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (13 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer