Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Vardø]


Informasjon om Vardø:

Vardø by og landsokn, Vadsø og Makur.

Vardø fikk kirke allerede i 1307. I reformatsen 1589 er Vardø nevnt som et eget prestegjeld med annekssoknene Kiberg
og Vadsø. Fra 1685 ble i tillegg Makur (Makkaur) tatt opp som annekssokn i Vardø. Soknepresten bodde i Vardø til
1694, da Vadsø kirke ble hovedkirke. Etter dette var Vardø med Makur et residerende kapellani under Vadsø inntil det ble
utskilt som selvstendig sokneprestembete i 1771. I årene 1819-1849 ble Vardø igjen lagt under Vadsø, som annekssokn
(kgl. res. 03.12. 1819 og 07.05.1849). Kgl. res. 07.09.1934 ga tillatelse til å vigsle Makkaur skolekapell til gudstjenestebruk. Dette var en kombinert skole- og kapellbygning som var oppført i fiskeværet Makkaur.
(Kilde: Riksarkivet).


Vadsø by og landsokn, Vardø, Nesseby og Sør-Varanger.

Vadsø er nevnt i reformatsen av 1589. Den gang var det et anneks til Vardø, men fra 1694 skjedde det et skifte og Vadsø
ble hovedsokn med Vardø som residerende kapellani. Vardø ble selvstendig prestegjeld i 1771. Vadsø prestegjeld var
lenge delt i to sokn, Vadsø og Nesseby. Ved kgl. res. 03.12. 1819 ble Vardø prestegjeld lagt til Vadsø som annekssokn,
men ble selvstendig igjen ved kgl. res. 07.05.1849. Av andre endringer kan nevnes: - Vadsø kirke lå først på
Kirkeøen men ble flyttet til fastlandet og innviet der 1711. Den ble benyttet til 1861 og revet 1869. Ny kirke ble innviet
1861 på Galgebakken. (Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (22 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (29 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer