Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Vadsø]


Informasjon om Vadsø:

Tilhørte Vardøhus len i 1660.


Vadsø by og landsokn, Vardø, Nesseby og Sør-Varanger.

Vadsø er nevnt i reformatsen av 1589. Den gang var det et anneks til Vardø, men fra 1694 skjedde det et skifte og Vadsø
ble hovedsokn med Vardø som residerende kapellani. Vardø ble selvstendig prestegjeld i 1771. Vadsø prestegjeld var
lenge delt i to sokn, Vadsø og Nesseby. Ved kgl. res. 03.12. 1819 ble Vardø prestegjeld lagt til Vadsø som annekssokn,
men ble selvstendig igjen ved kgl. res. 07.05.1849. Nesseby ble skilt fra Vadsø og gjort til et eget prestegjeld sammen med Tana i 1846. Av andre endringer kan nevnes: - Vadsø kirke lå først på
Kirkeøen men ble flyttet til fastlandet og innviet der 1711. Den ble benyttet til 1861 og revet 1869. Ny kirke ble innviet 1861 på Galgebakken. - Kgl. res 18.03.1857 ga tillatelse til å bygge kirke på sørsiden av Varangerfjorden. Når den var ferdig, skulle distriktet omkring den skilles ut som et eget sokn med navnet Sør-Varanger sokn. Kgl. res. 30.05.1864 omdannet dette Sør-Varanger sokn til eget prestegjeld. - Grensen mellom Nesseby og Vadsø på begge sider av Varangerfjorden ble fastsatt ved kgl. res. 27.02.1864. - I 1939 ble det tillatt å bygge et kapell i Vestre Jacobselv.
(Kilde: Riksarkivet).


Nesseby, Tana og Polmak.

Nesseby hørte opprinnelig til Vadsø, men ble ved kgl. res. 31.01.1846 opprettet som hovedsokn i sitt eget prestegjeld.
Tana, som til nå hadde tilhørt Lebesby, ble et annekssokn i det nye prestegjeldet. I 1861 ble Tana imdlertid skilt ut igjen og
ble eget prestegjeld, med unntak av Polmak-distriktet som ble værende i Nesseby. Kgl. res. 07.08.1847 ga tillatelse til å
bygge Polmak kapell. Grensen mellom Nesseby og Vadsø på begge sider av Varangerfjorden ble fastsatt ved kgl. res.
27.02.1864.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Forsikringsmateriale - Eiendom (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (19 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer