Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Guovdageaidnu-Kautokeino]


Informasjon om Guovdageaidnu-Kautokeino:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: Kautokeino

Kautokeino og Karasjok (Afjuvarre).

Kautokeino er nevnt i 1751. Opprinnelig var prestegjeldet delt i Kautokeino hovedsokn og Afjuvarre annekssokn (senere kalt Karasjok). Ved reskr. 19.07.1793 ble soknepresten i Kautokeino fritatt for ansvaret for finnene i Porsangerfjorden, slik at han kun hadde ansvaret for finnene i Afjuvarre og/eller Karasjok, som hørte til hans egentlige prestegjeld.

Reskr. 19.03.1813 bestemte at Kautokeino (og Afjuvarre) soknekall skulle slås sammen med Kistrand. Ved en deling i 1851 ble Kautokeino igjen skilt fra Kistrand og ble et eget prestegjeld (kgl. res. 30.01.1851). Kgl. res. 19.07.1927 ga tillatelse til å bygge et kapell på Masi.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (32 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (29 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


  Ministerialbok for Kautokeino prestegjeld 1723-1776 (Døpte) (søkbar 1723-1776) (Vis detaljer)

Registrert av RHD

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Guovdageaidnu-Kautokeino]