Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Alta]


Informasjon om Alta:

NLI Lokalhistoriewiki: Bibliografi: AltaTalvik, Alta og Kåfjord.
Alta og Talvik-distriktet utgjorde opprinnelig ett prestegjeld, med hovedkirke i Talvik. Hasvik sokn ble skilt ut fra prestegjeldet i 1720 (kgl. befaling 05.04.1720).


Ved kgl. res. 25.02.1857 fikk Alta egen kirke og ble et selvstendig sokn. Alta og Talvik ble så delt i to prestegjeld, ved kgl. res. 27.09.1862. Masi fjellkirke ble bygget i 1721 og nedlagt 1768 eller 1778. Ved kgl. res. 23.12.1835 ble det tillat å bygge Kåfjord kapell. Dette kapellet var for arbeiderne og funksjonærene ved Alta (Kåfjord) kopperverk.


Også de flg. kapeller ble tillatt bygget i Talvik: - Komagfjord kapell (kgl. res. 29.05.1886). - Langfjord kapell (kgl. res. 21.03.1890). - Leirbotn kapell (kgl. res. 16.11.1934).
(Kilde: Riksarkivet).

Talvik kommune er ein tidlegare kommune i Finnmark.

Kommunen vart oppretta i 1863 då dåverande Alta-Talvik kommune vart delt inn i kommunane Alta og Talvik. Alta og Talvik høyrde lenge saman i eitt prestegjeld. Hovudkyrkja låg i Talvik, kyrkjebygget stod ferdig i 1705. Dagens kyrkje vart vigsla i 1883. Hasvik sokn vart skilt ut frå prestegjeldet i 1720 og lagt til Loppa prestegjeld. Alta-Talvik formannskapsdistrikt vart oppretta i 1837. Kongeleg resolusjon av 25. februar 1857 bestemte at Alta skulle verte eige sokn og ei kyrkje skulle reisast. Alta og Talvik vart delt i to prestegjeld ved kgl. res. 27. september 1862. Etter utskiljinga i 1862 hadde Talvik kommune 1 938 innbyggjarar.

I 1964 vart kommunen slått saman med Alta til nye Alta kommune. Talvik kommune hadde 3266 innbyggjarar og utgjorde 1650 km2 før samanslåinga. Den tidlegare kommunen svarar til soknet.
Kilde: Wikipedia - Talvik kommune

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (15 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (58 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (31 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Utvandring, pass og fremmedkontroll (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Talvik (se Alta)