Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Måsøy]


Informasjon om Måsøy:

Tilhørte Vardøhus len i 1660.


Måsøy, Kjelvik, Ingøy, Hjelmsøy og Slotten.

Måsøy var en tid et annekssokn under Kjelvik. Reskript 20.05.1746 skilte ut Måsøy som eget prestegjeld og gjorde det til
hovedsokn for Ingøy, Hjelmsøy og Slotten. (Ingøy er forøvrig nevnt i reformatsen av 1589 som kirkested, mens Måsøy den
gangen ikke nevnes.) Fra 1813 til 1857 ble Måsøy prestegjeld lagt som annekssokn under Hammerfest prestegjeld (kgl.
res. 09.04.1814 og 04.12.1856/15.08.1857). Kgl. res. 18.03.1861 skilte Kjelvik annekssokn ut fra Kistrand prestegjeld
og slo det sammen med Måsøy prestegjeld. Kjelvik ble senere eget prestegjeld (kgl. res. 16.06. 1911). - Kgl. res.
26.10.1895 ga tillatelse til å bygge Slotten kapellkirke. - Krognes skolehus på Rolvsøy ble tillatt vigslet til kirkelig bruk ved
kgl. res. 04.04.1930.
(Kilde: Riksarkivet).


Hammerfest bysokn, Hammerfest landsokn, Måsøy og Kvalsund.

Til 1813 besto Hammerfest prestegjeld av soknene Hammerfest og Kvalsund. Ved kgl. res. 1813 ble også Måsøy
prestegjeld lagt som annekssokn under Hammerfest, men utskilt igjen i 1857 (kgl. res. 04.12.1856 og 15.08.1857). Et
kateketembete ble opprettet i Hammerfest ved kgl. res. 23.05.1863. Beboerne i Kvalsund fikk ved kgl. res. 15.06.1934
tillatelse til å bygge ny kirke.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (25 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer