Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Nordkapp]


Informasjon om Nordkapp:

Tilhørte Vardøhus len i 1660.


Nordkapp (Kjelvik).
Kjelvik er nevnt i reformatsen 1589. En tid var Kjelvik et annekssokn til Kistrand prestegjeld, som først ble kalt Kjelvik,
senere Kistrand prestegjeld. Finnene i Laksefjorddistriktet utgjorde en anneksmenighet under dette prestegjeldet. Ved kgl.
res. 18.03.1861 ble Kjelvik annekssokn isteden lagt under Måsøy prestegjeld. Kgl. res. 16.06.1911 opprettet Kjelvik som
selvstendig prestegjeld. I 1954 skiftet prestegjeldet navn til Nordkapp sokneprestembete.
(Kilde: Riksarkivet).


Kistrand, Kjelvik, Kautokeino, Karasjok (Afjuvarre).
Prestegjeldet ble i eldre tid kalt dels "Kjelvik", dels "Porsanger" og dels "Kjelvik og Kistrand" etter soknene. Kjelvik var
hovedsoknet, og der bodde presten inntil det ved reskr. 19.07.1793 ble fastsatt at Kistrand skulle være hovedsoknet og
Kjelvik annekssokn. Soknepresten i Kistrand ble samtidig pålagt ansvaret for finnene i Porsangerfjorden. Kautokeino (og
Afjuvarre/Karasjok) ble sammenslått med Kistrand prestegjeld ved reskr. 19.03.1813. Ved en deling i 1851 ble
Kautokeino igjen skilt fra Kistrand, mens Karasjok fortsatt skulle være annekssokn under sistnevnte prestegjeld (kgl. res.
30.01. 1851). Kjelvik annekssokn ble lagt til Måsøy prestegjeld ved kgl. res. 18.03.1861. Fra 01.05.1873 ble Karasjok
gjort om til eget prestegjeld (kgl. res. 08.10.1872). Kgl. res. 04.06.1877 bestemte at soknepresten i Kistrand skulle holde
tolv gudstjenester i året i Lakselv kapellkirke. Kgl. res. 17.06.1907 ga tillatelse til å bygge Børselv kapell. Ved
kronprinsregt.s res. 15.01.1965 ble det fastslått at - regnet fra 01.01. s.å. - navnet skulle endres fra Kistrand til Porsanger
sokneprestembete, i samsvar med kommunenavnet som hadde blitt endret året før.
(Kilde: Riksarkivet).


Måsøy, Kjelvik, Ingøy, Hjelmsøy og Slotten.
Måsøy var en tid et annekssokn under Kjelvik. Reskript 20.05.1746 skilte ut Måsøy som eget prestegjeld og gjorde det til
hovedsokn for Ingøy, Hjelmsøy og Slotten. (Ingøy er forøvrig nevnt i reformatsen av 1589 som kirkested, mens Måsøy den
gangen ikke nevnes.) Fra 1813 til 1857 ble Måsøy prestegjeld lagt som annekssokn under Hammerfest prestegjeld (kgl.
res. 09.04.1814 og 04.12.1856/15.08.1857). Kgl. res. 18.03.1861 skilte Kjelvik annekssokn ut fra Kistrand prestegjeld
og slo det sammen med Måsøy prestegjeld. Kjelvik ble senere eget prestegjeld (kgl. res. 16.06. 1911). - Kgl. res.
26.10.1895 ga tillatelse til å bygge Slotten kapellkirke. - Krognes skolehus på Rolvsøy ble tillatt vigslet til kirkelig bruk ved
kgl. res. 04.04.1930.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (13 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (18 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Militære ruller og avdelinger (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer