Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Karasjohka-Karasjok]


Informasjon om Karasjohka-Karasjok:

Karasjok.

Karasjok var i sin tid et annekssokn i Kautokeino prestegjeld. Da Kautokeino i 1813 ble slått sammen med Kistrand, fulgte Karasjok med. Da Kautokeino i 1851 igjen ble eget prestegjeld, skilte de imidlertid lag og Karasjok forble et annekssokn under Kistrand prestegjeld. Karasjok ble selvstendig prestegjeld fra 01.05.1873 (jfr. kgl. res. 08.10.1872). Ved kgl. res. 30.09.1913 ble det tillatt å vigsle Beivasgiedde kapell.

Liknende best. 05.06.1931 ga tillatelse til å bygge et kapell på Valjokholm i Karasjok prestegjeld: Valjok kapell.
(Kilde: Riksarkivet).

Kautokeino og Karasjok (Afjuvarre).
Kautokeino er nevnt i 1751. Opprinnelig var prestegjeldet delt i Kautokeino hovedsokn og Afjuvarre annekssokn (senere kalt Karasjok). Ved reskr. 19.07.1793 ble soknepresten i Kautokeino fritatt for ansvaret for finnene i Porsangerfjorden, slik at han kun hadde ansvaret for finnene i Afjuvarre og/eller Karasjok, som hørte til hans egentlige prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (34 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler og jordebøker (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 4


  Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Begravde) (Vis detaljer)

Registrert av Gunnhild S. Engstad

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Karasjohka-Karasjok]

  Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Innflyttede) (Vis detaljer)

Registrert av Gunnhild S. Engstad

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Karasjohka-Karasjok]

  Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Viede) (Vis detaljer)

Registrert av Gunnhild S. Engstad

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Karasjohka-Karasjok]

 Ministerialbok for Karasjok prestegjeld 1907-1926 (Innflyttede) (Vis detaljer)

Registrert av Gunnhild S. Engstad

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Karasjohka-Karasjok]

Historiske kommuner:

Afjuvarre (se Karasjok)