Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Sør-Varanger]


Informasjon om Sør-Varanger:

Tilhørte Vardøhus len i 1660.


Sør-Varanger, Neiden, Svanvik og Oscar IIs kapell.

Distriktet på sørsiden av Varangerfjorden fikk egen kirke etter kgl. res. 18.03.1857. Da den var ferdig, ble distriktet utskilt
fra Vadsø sokn og ble et eget sokn under Vadsø prestegjeld. Kgl. res. 30.05.1864 omdannet Sør-Varanger sokn til
selvstendig prestegjeld. - Oscar IIs kapell ved Jacobs elv ble innviet i 1869. - Stortinget bevilget 15.05.1899 penger til
bygging av Neiden kapell. Vedtaket ble fulgt opp ved kgl. res. 08.06.1899. Det ble gitt lov til bygging av kapellet 01.12.
1900 (kronprinsregts. res.), og kapellet ble innviet i 1902. - Kgl. res. 23.09.1932 ga tillatelse til å bygge Svanvik kapell.
(Kilde: Riksarkivet).


Vadsø by og landsokn, Vardø, Nesseby og Sør-Varanger.

Vadsø er nevnt i reformatsen av 1589. Den gang var det et anneks til Vardø, men fra 1694 skjedde det et skifte og Vadsø
ble hovedsokn med Vardø som residerende kapellani. Vardø ble selvstendig prestegjeld i 1771. Vadsø prestegjeld var
lenge delt i to sokn, Vadsø og Nesseby. Ved kgl. res. 03.12. 1819 ble Vardø prestegjeld lagt til Vadsø som annekssokn,
men ble selvstendig igjen ved kgl. res. 07.05.1849. Nesseby ble skilt fra Vadsø og gjort til et eget prestegjeld sammen med
Tana i 1846. Av andre endringer kan nevnes: - Vadsø kirke lå først på
Kirkeøen men ble flyttet til fastlandet og innviet der 1711. Den ble benyttet til 1861 og revet 1869. Ny kirke ble innviet
1861 på Galgebakken. - Kgl. res 18.03.1857 ga tillatelse til å bygge kirke på sørsiden av Varangerfjorden. Når den var
ferdig, skulle distriktet omkring den skilles ut som et eget sokn med navnet Sør-Varanger sokn. Kgl. res. 30.05.1864
omdannet dette Sør-Varanger sokn til eget prestegjeld. - Grensen mellom Nesseby og Vadsø på begge sider av
Varangerfjorden ble fastsatt ved kgl. res. 27.02.1864. - I 1939 ble det tillatt å bygge et kapell i Vestre Jacobselv.
(Kilde: Riksarkivet).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (11 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kirkebøker (20 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skattemanntall og regnskap (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (26 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Historiske kommuner:

Nord-Varanger (se Sør-Varanger)