Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]


Informasjon om Folketellinger og manntall:

Dei militære manntala skulle registrere tenestedyktige menn for å sjå kva for eit oppbud ein kunne stille i krigstilfelle. Manntala frå 1663-66, samt 1701 var i prinsippet landsdekkjande, men ein registrerte berre menn i landdistrikta, og frå 1701-teljinga manglar listene for store delar av landet. Medan manntala 1663-64 berre registrerte menn over 12 år, vart alle over 1 år tekne med i 1666 og 1701. Meir informasjon om teljingane 1663-66 i registraturet for desse manntala. Stamrullane skulle registrere vernepliktige menn frå dei vart døypte.

Les om folketellinger i Norge hos Digitalarkivet:
Folketeljingar i Noreg

II.) Manntall i betydningen fullstendige fortegnelser over samtlige menn eller aldersgrupper av menn, fikk vi først i 1663–66 som et resultat av generalkirkeinspektør Titus Bülches virksomhet. Med prestenes og fogdenes hjelp tok han i første omgang opp lister over alle menn fra tolv år og oppover. Disse listene ble senere til dels supplert med fortegnelser som også omfattet gutter under tolv år. Manntallet omfattet ikke Finnmark og byene, men er ellers på det nærmeste fullstendig bevart for resten av landet.

I 1701 ble det på ny pålagt fogder, sorenskrivere og prester å føre manntall over alle menn. Dette manntallet skulle sannsynligvis tjene militære formål. Manntallet er gått tapt for store deler av Agder og Østlandet. Som hos Titus Bülche finnes ikke manntall for byene og for Finnmark.

Manntallene av 1663 og 1701 er i Riksarkivet. Jf. folketellinger. K.J./S.I.
Kilde: Lokalhistoriewiki: Leksikon - Manntall

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 22


Fogdenes manntall, 1664 (Drammen) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]
Vise hvem som kan gjøre oppslag i denne kilden

 Folketelling 1801 for 0602P Bragernes prestegjeld (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1865 for 0602aB Bragernes prestegjeld i Drammen kjøpstad (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1865 for 0712P Skoger prestegjeld (Vis detaljer)

Transkribert av Registreringssentralen for historiske data, Målselv

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1875 for 0602aB Bragernes prestegjeld i Drammen kjøpstad (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1875 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Vis detaljer)

Registrert av DA-Voss

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad (Vis detaljer)

Registrert av Buskerud slektshistorielag

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 0712 Skoger herred (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for Drammen, 1885 (microfiche) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for hele landet 1910 (Vis detaljer)

Digitalarkivet la 1.12.2010 ut folketellingen for 1910.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

Folketellingen, 1701 (Drammen) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]
Vise hvem som kan gjøre oppslag i denne kilden

 Håndverkertelling for Buskerud amt og Jarlsberg grevskap 1782 (Vis detaljer)

Webbok, skannet av Statsarkivet på Kongsberg.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Kongsberg] » [Folketellinger og manntall]

 Manntall for Bragernes og Strømsø, ca 1661-1664 (Vis detaljer)

Manntall på dem som bor på Bragernes, Strømsø og deromkring, som bruker borgerlig næring og ikke har tatt borgerskap, ca 1661-1664.
Beskrivelse: Manntall på dem som bor på Bragernes, Strømsø og deromkring, som bruker borgerlig næring og ikke har tatt borgerskap, ca 1661-1664.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Matrikkelen for Buskerud, 1838 (Vis detaljer)

Søkedatabase hos Registreringssentral for historiske data (RHD).

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Gol] » [Folketellinger og manntall]

 Prestemanntall for Bragernes prosti, Modum prestegjeld 1663-1666 (Vis detaljer)

Registrert av Buskerud Slektshistorielag

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Sogneprestens manntall for Bragernes prosti, 1663-66 (Vis detaljer)

Søkbar database

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Sogneprestens manntall for Bragernes prosti, 1664-66 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert og indeksert sogneprestenes og fogdenes manntall fra 1660-tallet.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus] » [Asker] » [Folketellinger og manntall]

 Sogneprestens manntall for Tønsberg prosti, 1663-66 (Vis detaljer)

Skannet protokoll.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]

 Sogneprestens manntall for Tønsberg Prosti, 1664-1666 (Vis detaljer)

Riksarkivet har digitalisert sogneprestenes og fogdenes manntall fra 1660-tallet. Manntallene vil bli indeksert og publisert høsten 2010.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Kongsberg] » [Folketellinger og manntall]

Strandsittermanntallet for Bragernes, ca 1661-64 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Drammen] » [Folketellinger og manntall]