Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]


Informasjon om Folketellinger og manntall:

Dei militære manntala skulle registrere tenestedyktige menn for å sjå kva for eit oppbud ein kunne stille i krigstilfelle. Manntala frå 1663-66, samt 1701 var i prinsippet landsdekkjande, men ein registrerte berre menn i landdistrikta, og frå 1701-teljinga manglar listene for store delar av landet. Medan manntala 1663-64 berre registrerte menn over 12 år, vart alle over 1 år tekne med i 1666 og 1701. Meir informasjon om teljingane 1663-66 i registraturet for desse manntala. Stamrullane skulle registrere vernepliktige menn frå dei vart døypte.

Les om folketellinger i Norge hos Digitalarkivet:
Folketeljingar i Noreg

II.) Manntall i betydningen fullstendige fortegnelser over samtlige menn eller aldersgrupper av menn, fikk vi først i 1663–66 som et resultat av generalkirkeinspektør Titus Bülches virksomhet. Med prestenes og fogdenes hjelp tok han i første omgang opp lister over alle menn fra tolv år og oppover. Disse listene ble senere til dels supplert med fortegnelser som også omfattet gutter under tolv år. Manntallet omfattet ikke Finnmark og byene, men er ellers på det nærmeste fullstendig bevart for resten av landet.

I 1701 ble det på ny pålagt fogder, sorenskrivere og prester å føre manntall over alle menn. Dette manntallet skulle sannsynligvis tjene militære formål. Manntallet er gått tapt for store deler av Agder og Østlandet. Som hos Titus Bülche finnes ikke manntall for byene og for Finnmark.

Manntallene av 1663 og 1701 er i Riksarkivet. Jf. folketellinger. K.J./S.I.
Kilde: Lokalhistoriewiki: Leksikon - Manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte folketellinger

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 13


Fogdenes manntall, 1664 (Vennesla) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1801 for 1034P Øvre Kvinesdal prestegjeld (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1865 for 1016P Øvrebø prestegjeld (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 1014 Vennesla herred (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 1015 Hægeland herred (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 1016 Øvrebø herred (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen (Hovedlister) for Vennesla, øvrebø og Hægeland herred, 1891 (microfiche) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

Folketellingen, 1875 (Vennesla) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

Manntallet, 1701 (Vennesla) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Vennesla] » [Folketellinger og manntall]

 Odelsmanntal 1624 for Mandal len (Vis detaljer)

Registrert av Arvid Andersen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Søgne] » [Folketellinger og manntall]

 Odelsmanntallet av 1624 for Mandal Len (Vis detaljer)

Avskrift ved Torleif Odland
Beskrivelse: Transcribed by Torleif Odland.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Kristiansand] » [Folketellinger og manntall]

 Prestenes manntall for Lister prosti II, 1663-66 (Vis detaljer)

Avskrift av Sogneprestens manntall for Lista prosti 1664-1666

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Farsund] » [Folketellinger og manntall]

 Prestenes manntall for Lister prosti, 1663-66 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Kristiansand] » [Folketellinger og manntall]