Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]


Informasjon om Folketellinger og manntall:

Dei militære manntala skulle registrere tenestedyktige menn for å sjå kva for eit oppbud ein kunne stille i krigstilfelle. Manntala frå 1663-66, samt 1701 var i prinsippet landsdekkjande, men ein registrerte berre menn i landdistrikta, og frå 1701-teljinga manglar listene for store delar av landet. Medan manntala 1663-64 berre registrerte menn over 12 år, vart alle over 1 år tekne med i 1666 og 1701. Meir informasjon om teljingane 1663-66 i registraturet for desse manntala. Stamrullane skulle registrere vernepliktige menn frå dei vart døypte.

Les om folketellinger i Norge hos Digitalarkivet:
Folketeljingar i Noreg

II.) Manntall i betydningen fullstendige fortegnelser over samtlige menn eller aldersgrupper av menn, fikk vi først i 1663–66 som et resultat av generalkirkeinspektør Titus Bülches virksomhet. Med prestenes og fogdenes hjelp tok han i første omgang opp lister over alle menn fra tolv år og oppover. Disse listene ble senere til dels supplert med fortegnelser som også omfattet gutter under tolv år. Manntallet omfattet ikke Finnmark og byene, men er ellers på det nærmeste fullstendig bevart for resten av landet.

I 1701 ble det på ny pålagt fogder, sorenskrivere og prester å føre manntall over alle menn. Dette manntallet skulle sannsynligvis tjene militære formål. Manntallet er gått tapt for store deler av Agder og Østlandet. Som hos Titus Bülche finnes ikke manntall for byene og for Finnmark.

Manntallene av 1663 og 1701 er i Riksarkivet. Jf. folketellinger. K.J./S.I.
Kilde: Lokalhistoriewiki: Leksikon - Manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte folketellinger

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 22


 Digitalarkivet - Finn Kilde - Folketellinger for Haugesund (Vis detaljer)

Digitalarkivets listevisning "Finn Kilde" med folketellinger for Haugesund | Forfatter: Digitalarkivet

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

Fogdenes manntall, 1664 (Haugesund) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1801 for 1152P Torvastad prestegjeld (Vis detaljer) | Utgitt: 1801
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1865 for 1106B Torvastad prestegjeld, Haugesund ladested (Vis detaljer) | Forfatter: Statistisk Sentralbyrå
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Karmøy] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1865 for 1152L Torvastad prestegjeld, Torvastad sokn, Skåre sokn og Utsira sokn (Vis detaljer)

Folketelling 1865 for 1152L Torvastad prestegjeld, Torvastad sokn, Skåre sokn og Utsira sokn | Forfatter: Statistisk Sentralbyrå | Utgitt: 1865

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Utsira] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1875 for 1106B Torvastad prestegjeld, Haugesund kjøpstad (Vis detaljer) | Utgitt: 1875
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1875 for 1152L Torvastad prestegjeld, Torvastad sokn, Skåre sokn og Utsira sokn (Vis detaljer)

Folketelling 1875 for 1152L Torvastad prestegjeld, Torvastad sokn, Skåre sokn og Utsira sokn | Utgitt: 1875

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Utsira] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1885 for 1106 Haugesund kjøpstad (Vis detaljer) | Utgitt: 1885
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1891 for 1106 Haugesund kjøpstad (Vis detaljer) | Forfatter: Statistisk Sentralbyrå | Utgitt: 1891
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 1106 Haugesund kjøpstad (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 1152 Torvastad herred (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Karmøy] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 1153 Skåre herred (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1910 for 1106 Haugesund kjøpstad (Vis detaljer)

Folketelling 1910 for 1106 Haugesund kjøpstad | Forfatter: Statistisk Sentralbyrå | Utgitt: 1910

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for Haugesund, 1865 (RHD) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for Haugesund, 1875 (RHD) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for Haugesund, 1885 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen for Haugesund, 1900 (RHD) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Haugesund] » [Folketellinger og manntall]

 Manntallet 1701, nr. 5: Ryfylke fogderi (Vis detaljer)

Manntallet 1701, nr. 5: Ryfylke fogderi | Utgitt: 1701

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Utsira] » [Folketellinger og manntall]

 Prestenes manntall for Stavanger amt II, 1663-66 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Stavanger] » [Folketellinger og manntall]

 Sjeleregisteret for Rogaland, 1758 (Trykt utgave oktober 2000) (Vis detaljer) | Forfatter: Rogaland Historie- og Ættesogelag | Utgitt: 2000
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Eigersund] » [Folketellinger og manntall]
Omslagsfoto

 Skipslistene for 1900-tellingen (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold] » [Halden] » [Folketellinger og manntall]

 Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 18: Stavanger prosti og Karmsund prosti (Vis detaljer)

Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 18: Stavanger prosti og Karmsund prosti

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Utsira] » [Folketellinger og manntall]