Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Namsskogan] » [Folketellinger og manntall]


Informasjon om Folketellinger og manntall:

Dei militære manntala skulle registrere tenestedyktige menn for å sjå kva for eit oppbud ein kunne stille i krigstilfelle. Manntala frå 1663-66, samt 1701 var i prinsippet landsdekkjande, men ein registrerte berre menn i landdistrikta, og frå 1701-teljinga manglar listene for store delar av landet. Medan manntala 1663-64 berre registrerte menn over 12 år, vart alle over 1 år tekne med i 1666 og 1701. Meir informasjon om teljingane 1663-66 i registraturet for desse manntala. Stamrullane skulle registrere vernepliktige menn frå dei vart døypte.

Les om folketellinger i Norge hos Digitalarkivet:
Folketeljingar i Noreg

II.) Manntall i betydningen fullstendige fortegnelser over samtlige menn eller aldersgrupper av menn, fikk vi først i 1663–66 som et resultat av generalkirkeinspektør Titus Bülches virksomhet. Med prestenes og fogdenes hjelp tok han i første omgang opp lister over alle menn fra tolv år og oppover. Disse listene ble senere til dels supplert med fortegnelser som også omfattet gutter under tolv år. Manntallet omfattet ikke Finnmark og byene, men er ellers på det nærmeste fullstendig bevart for resten av landet.

I 1701 ble det på ny pålagt fogder, sorenskrivere og prester å føre manntall over alle menn. Dette manntallet skulle sannsynligvis tjene militære formål. Manntallet er gått tapt for store deler av Agder og Østlandet. Som hos Titus Bülche finnes ikke manntall for byene og for Finnmark.

Manntallene av 1663 og 1701 er i Riksarkivet. Jf. folketellinger. K.J./S.I.
Kilde: Lokalhistoriewiki: Leksikon - Manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte manntall

Digitalarkivet - Siste publiserte folketellinger

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 11


Fogdenes manntall, 1664 (Namsskogan) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Namsskogan] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1801 for 1744P Overhalla prestegjeld (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Røyrvik] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1865 for 1742P Grong prestegjeld (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Røyrvik] » [Folketellinger og manntall]

 Folketelling 1900 for 1742 Grong herred (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Røyrvik] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen (Hovedlister) for Grong herred, 1891 (microfiche) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Røyrvik] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellingen 1835, bind 9: Nordre Trondhjem amt, Nordland amt og Finnmarken amt (Vis detaljer)

Nominativ folketelling 1835 for Nordre Trondhjem, Nordland, og Finnmarken amt.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Finnmark] » [Berlevåg] » [Folketellinger og manntall]

Folketellingen for Grong, 1875 (Datareg. av Grong historielag) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Røyrvik] » [Folketellinger og manntall]

Folketellingen i Grongs Prestegjeld 1845 / Utgitt av Grong historielag (Vis detaljer)

Trykt: Grong: Historielaget, 1981
Sidetall: 72 s.: tab.

Beskrivelse: Trykt: Grong: Historielaget, 1981
Sidetall: 72 s.: tab.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Røyrvik] » [Folketellinger og manntall]

Manntallet, 1701 (Namsskogan) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Namsskogan] » [Folketellinger og manntall]

Prestenes manntall, 1663/64 og 1666 (Namsskogan) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Namsskogan] » [Folketellinger og manntall]

 Sjeleregister for Grong og Harran, 1797 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nord-Trøndelag] » [Røyrvik] » [Folketellinger og manntall]