DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]


Informasjon om Stedsnavndatabaser, søkbare:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 17


 Bustadnamnregisteret (Vis detaljer)

Registeret finnes ved Seksjon for navnegransking ved Universitetet i Oslo,og omfatter navn på bosteder (gårder, bruk og plasser) fra ti fylker i landet, ordnet etter stigende gårdsnumre innenfor hvert herred.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]

 Canadian Geographical Names Data Base (CGNDB) (Vis detaljer)

Canadas Geografiske NavneDataBase (CGNDB); 350000 tidligere og nåværende stedsnavn.
Beskrivelse: Over 350,000 official and formerly official geographical names in Canada.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Canada]

 CIA World Factbook 2001 ('CIAs Verdens Faktabok 2001') (Vis detaljer)

Fakta (geografi, folk, myndigheter, økonomi, kommunikasjoner m.m) og kart for alle verdens land, oversiktskart over Europa m.m. (av CIA - Central Intelligence Agency, USA)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge]

 En samling med pekere til geografiske navnestandard organisasjoner (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]

 Fylke- og kommuneoversikt, dåverande/tidlegare inndeling (Vis detaljer)

Vel fylke i lista til venstre eller frå kartet. Digitalarkivet.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]

 Gårdsmatrikkelen for 1886 (Vis detaljer)

Søkedatabase hos Registreringssentral for historiske data (RHD).
Beskrivelse: Database

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold] » [Halden] » [Matrikler]

 Gazetteer for Scotland (Vis detaljer)

Gazetteer for Scotland er en stor geografisk database med informasjon om byer/bygder/områder, også kart.
Beskrivelse: The Gazetteer for Scotland is a vast geographical database, featuring details of towns, villages, bens and glens from the Scottish Borders to the Northern Isles.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Europa] » [Storbritannia]

 Gazetteer of British Place Names (Vis detaljer)

Stedsnavnregister for Storbritannia med over 50000 registreringer, med fylker (county) og administrative områder.
Beskrivelse: Place Name Index to Great Britain; lists the County in which each place lies; lists the name of the most important administrative areas.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]

 Geographic Names Information System United States and Territories (Vis detaljer)

Et greit sted dersom man trenger å søke etter stedsnavn i USA

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Nord-Amerika]

 Lantmäteriet i Sverige (Vis detaljer)

Hovedside med svært mange tilbud på kart (historiske kart, kartbutikk, personlige kart, flyfoto, satelittbilder, mm.)
Beskrivelse: Swedens first supplier in the Geography Network.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Sverige]

 Matrikkelutkastet av 1950 (Vis detaljer)

Matrikkelutkastet frå 1950 er ei samling av omtrent 85.000 lister over fast eigedom i Noreg. Listene er ordna etter stigande gardsnummer innafor kvar kommune.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Telemark] » [Seljord] » [Matrikler]

 Namnearkivet ved Universitetet i Tromsø (Vis detaljer)

Nordnorsk talemålsarkiv ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø inneholder i tillegg til norsk stedsnavnmateriale også samiske og finske stedsnavnsamlinger.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]

 Norgesglasset (Statens kartverk) (Vis detaljer)

I Norgesglasset kan du zoome deg ned fra et Norgeskart i målestokk 1: 2 millioner til ditt eget hus på et kart i målestokk 1:5 000.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Norske Gaardnavne (Oluf Rygh) (Vis detaljer)

O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.
Beskrivelse: The database currently covers the following volumes of O. Rygh's series on Norwegian farm names: 1 through 17. These volumes cover farm names in the following modern counties

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Ølen] » [Annet]

 Skulebarnoppskrifter for Nordland og Troms (Indrebømaterialet) (Vis detaljer)

Databasen omfatter 100.000 nordnordske stedsnavn fra Indrebøs skolebarnoppskrifter.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Stedsnavndatabaser, søkbare]

 Sveriges Nationalatlas - Ortregister (Vis detaljer)

Sökfunktionen i ortregistret är baserad på namnregistret i PC-Atlasen GIS . Drygt 57 000 sokbara platser finns med och det motsvarar huvudsakligen Sveriges Nationalatlas Sverigekarta (skala 1:700,000).

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Sverige]

 Visveg (Statens vegvesen + Statens kartverk) (Vis detaljer)

Interaktivt kart med stedsnavn, adresser, vegnett og kjøreavstander/kjøretid. Ruteplanleggeren inneholder alle offentlige og private veger med lengde over 50 meter som er kjørbare med personbil. Nøyaktigheten på vegnettet er 10 meter eller bedre.

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]