Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Svalbard]


Informasjon om Svalbard:

Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis. Øygruppen ligger nord for fastlands-Europa, omtrent midt mellom fastlands-Norge og Nordpolen.

Svalbard består av alle øyer, holmer og skjær mellom 74° og 81° nordlig bredde og 10° og 35° østlig lengde. Den største øya er Spitsbergen, etterfulgt av Nordaustlandet og Edgeøya. Longyearbyen er administrasjonssenter for øygruppen. Andre bebyggelser, i tillegg til forskningsstasjoner, er det russiske gruvesamfunnet i Barentsburg, forskningssamfunnet i Ny-Ålesund og bebyggelse i forbindelse med gruvedriften ved Sveagruven. Hele øygruppen administreres av sysselmannen på Svalbard.

Øyene ble først tatt i bruk som en hvalfangstbase i det 16. og 17. århundre, men ble etter hvert forlatt. I begynnelsen av det 19. århundre begynte gruvedriften etter kull, noe som førte til at flere samfunn ble etablert på øygruppen. Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 anerkjenner norsk suverenitet, og med Svalbardloven av 1925[1] ble øygruppen en fullstendig del av kongeriket Norge. Grunnlaget for innlemmelsen av Svalbard i Norge var de mangeårige ekspedisjonene til øygruppen ledet av Adolf Hoel. Svalbardloven etablerte også Svalbard som en økonomisk frisone og en demilitarisert sone.[2][3][4]

Svalbard er en fullverdig del av Norge, har ikke selvstyre og er ikke et biland. Sysselmannen er statens øverste representant på Svalbard og utøver også politimyndighet. Etter svalbardloven § 2 gjelder norsk privatrett, strafferett og prosessrett på Svalbard, når ikke annet er fastsatt i loven. Norske offentligrettslige lover gjelder ikke med mindre loven bestemmer dette. Svalbard har ingen kommuner og utgjør ingen del av et fylke, men det er innført lokalstyre i Longyearbyen. Derfor har Svalbard ingen valgkretser for fylkes- og stortingsvalg, og velgerne må derfor stemme ut fra sin tilhørighet på fastlandet.

Svalbard har eget Skattekontor, og egen Skatteklagenemnd valgt av Lokalstyret. Skatt Nord i Tromsø er hovedkontor. Skattlegging på Svalbard skjer etter Svalbardskatteloven[19] [20]

Domsmyndighet på Svalbard er tillagt Nord-Troms tingrett og lagmannsretten for Troms lagsogn.[21]

Kilde: Wikipedia - Svalbard

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Annet (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 1


 Arkivverket - Statsarkivet i Tromsø (Vis detaljer)

9293 TROMSØ. Dekker Troms, Finnmark og Svalbard.
E-post:statsarkivet.tromso@riksarkivaren.dep.no | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2018
Beskrivelse: 9293 TROMSØ. Dekker Troms, Finnmark og Svalbard. <br>E-post:statsarkivet.tromso@riksarkivaren.dep.no

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Svalbard]