Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]


Informasjon om Oppland:

Oppland er et norsk fylke, som grenser mot Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo og Hedmark. Det er et innlandsfylke, og landets eneste som hverken har grense til hav eller annet land. Fylket er inndelt i regionene Hadeland, Gjøvik, Valdres, Lillehammer, Midt-gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal.

Frem til 1919 var fylkets navn Kristians amt. Fylket består av de to dalførene Gudbrandsdalen og Valdres, samt de tre landskapene Toten, Hadeland og Land, noe som henspiller på fylkets våpen, en mogop med to blomster (dalførene) og tre blad (landskapene). Ubekreftede informasjoner sier at fylket faktisk var landets mest befolkede på slutten av 1800-tallet, men at migrering til spesielt Oslo-området og stor emigrasjon særlig til Amerika gjorde at befolkningen sank ut på 1900-tallet. Opplandene var fra gammelt navnet på området innenfor («ovenfor») Viken. Det omfattet da både dagens Oppland (Vest-Oppland) og Hedmark (Øst-Oppland).

Bosetning
Fylket var landets mest folkerike i 1845 med 7,7 % av landets folketall. Dette har avtatt til henholdsvis 5 % i 1900 og så til 4 % i 2000. De siste vel tyve årene har folketallet vært nokså stabilt på litt i overkant av 180 000 innbyggere.
Kilde: Wikipedia - Oppland
Lokalhistoriewiki: Forside - Oppland

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 19


 Arkivnett Oppland (Vis detaljer)

Arkivnett Oppland presenterer arkivkilder fra Oppland. Arkivnett Oppland har som mål å skape bedre kontakt mellom de som eier elle oppbevarer ulike historiske kilder og de som ønsker å gjøre seg kjent med Arkivnett Oppland presenterer arkivkilder fra Oppland og er portal til kilder fra både Norge og utlandet. Arkivnett Oppland ønsker å være et møtested for: - de historisk nysgjerrige som lurer på hvor man skal henvende seg for å få informasjon - slektsgransker og personopplysninger - lokalhistorikere som ønsker å delta på seminarer og kurs - historiker og kildene - arkivskaper og arkivinstitusjon På Arkivnett Oppland sine sider vil vi stadig legge ut mer arkivinformasjon og kilder etter hvert som databaser blir gjort tilgjengelige, arkivmateriale blir skannet eller transkribert, utstillinger eller undervisningsopplegg blir utarbeidet.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 DIS-Oppland (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Fylkesarkivet Oppland (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Gausdal historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Gausdal] » [Annet]

 Gjøvik Historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Gjøvik og Toten Slektshistorielag (Vis detaljer)

Et samlingspunkt og hjelpemiddel for slektsforskning i Gjøvik, Toten, Land og nærliggende områder.
Beskrivelse: Gjøvik og Toten slektshistorielag is the genealogical society for the municipals Gjøvik, Vestre Toten and Østre Toten in Oppland county.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Gjøviks historiske samlinger (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Gjøvik] » [Annet]

 Gudbrandsdal Slektshistorielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Jevnaker Historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

Oppland historielag (Vis detaljer)

(Virker ikke 8.6.2013)

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Opplandsarkivet (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland]

 Statsarkivet i Hamar (Vis detaljer)

Postboks 533, 2304 HAMAR, E-post:Statsarkivet.hamar@riksarkivaren.dep.no Dekker fylkene Hedmark og Oppland.
Beskrivelse: Postboks 533, 2304 HAMAR, E-post:Statsarkivet.hamar@riksarkivaren.dep.no Dekker fylkene Hedmark og Oppland.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Toten økomuseum (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Valdres historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Valdres samband i USA (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [] » [Østfold]

 Valdresslekt (Vis detaljer)

Valdres slektshistorielag, en avdeling av Vestoppland slektshistorielag.
Beskrivelse: Valdres slektshistorielag, the genealogy society for Valdres.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Vang Historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Vestoppland Slektshistorielag (Vis detaljer)

Vestoppland Slektshistorielag dekker fire distrikter i Oppland; Gjøvik/Toten, Hadeland, Land og Valdres.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]

 Øyer og Tretten Historielag (Vis detaljer)

Har alle kirkebøkene for sognet i bokform, samt årbøker.
Beskrivelse: Har alle kirkebøkene for sognet i bokform, samt årbøker.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Oppland]