Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]


Informasjon om Hordaland:

Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest. Hordaland er landets tredje største fylke i folketall og landets niende største i areal. 71 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Hordaland er, ved siden av Oslo, det eneste fylket i landet hvor alle de 33 kommunene grenser til havet.

Historisk var fylket inndelt i fjerdingene Nordhordland, Sunnhordland, Hardanger og Vossavelde. Disse består fortsatt som inndelinger i dag, med unntak av at regionen Midthordland har kommet til (tidligere deler av Nordhordland og Sunnhordland). Storbyregionen Bergen og omland omfatter både Midthordland og Nordhordland.

Bergen er administrasjonsbyen i fylket. Hordaland fylke fikk sitt navn i 1919, da Søndre Bergenhus amt ble omdefinert. Bergen var et eget amt og fylke fra 1831 til 1972. Bergen amt var et tidligere amt som ble skilt ut fra Søndre Bergenhus amt i 1831, og endret navn til Bergen fylke 1. januar 1919. Amtet omfattet det som til enhver tid var innenfor Bergens bygrense. Amtmennene i Bergen amt var samtidig stiftamtmenn for Bergen stiftamt.

Bergen og Søndre Bergenhus fikk felles amtmann i 1907, men bestod som to amter. Søndre Bergenhus amt fikk navnet Hordaland fylke i 1919. I 1972 ble Bergen fylke innlemmet i Hordaland fylke.
Kilde: Wikipedia - Hordaland og Wikipedia - Bergen amt

Lokalhistoriewiki: Forside - Hordaland


Var rundt 1750 inndelt i Nordhord og Voss fogderi, og Sundhord og Hardanger fogderi. Var da en del av Søndre Bergenhus amt.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 15


 Åsane Historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Bømlo Tur- og Sogelag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 DIS-Hordaland (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 DIS-Kvinnherad (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Etne Sogelag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Fana historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Hardanger historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Havstrilen.no (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Kulturnett Hordaland (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Kvam Sogelag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Osterøy Sogelag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Radøy Sogelag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Samnanger historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Sandviken kulturhistoriske forening (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]

 Statsarkivet i Bergen (Vis detaljer)

Årstadveien 22, 5009 BERGEN, E-post:statsarkivet.bergen@riksarkivaren.dep.no Dekker fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.
Beskrivelse: Årstadveien 22, 5009 BERGEN, E-post:statsarkivet.bergen@riksarkivaren.dep.no Dekker fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Hordaland]