Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]


Informasjon om Buskerud:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 12


 Buskerud Slektshistorielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 DIS-Buskerud (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Drammen Historielag (Vis detaljer)

Har som formål å vekke interesse og skape forståelse for vårt lokalsamfunns historie.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Eiker Arkiv - Lokalhistorisk senter for Eiker (Vis detaljer)

Eiker Arkiv ble etablert 1/1-2003 som et lokalhistorisk arkiv for kommunene Øvre Eiker og Nedre Eiker. Arkivet er et samarbeid mellom Eiker Historielag, Øvre Eiker bibliotek og Nedre Eiker bibliotek og er et ledd i bibliotekstjenesten i de to kommunene. Bakgrunn Vi har to avdelinger, en i Nedre Eiker (i Kanselliet på Solberg Spinderi i Solbergelva) og en i Øvre Eiker (i Vestfossen bibliotek). Bakgrunnen for denne ordningen er at kommunenes kulturavdelinger, bibliotekene, Historielaget og flere andre organisasjoner og enkeltpersoner i lang tid hadde samlet inn lokalhistorisk dokumentasjon av ulike slag. Dette materialet ble kartlagt i regi av "Registreringsprosjektet", som ble gjennomført i treårsperioden 2000-2002. Samtidig ble det organisert lokale grupper som fortsatt driver innsamling av slik dokumentasjon. Sentralt i dette arbeidet sto "Solbergelva i Bilder" og "Sameia Fotoarkiv", som i flere år har drevet med registrering av gamle bilder fra bygda. Eiker Arkiv viderefører dette arbeidet, samtidig som det har ført til en utvidelse av arbeidsområdet. Formål, arbeidsområder og tilbud Eiker Arkiv oppbevarer og registrerer ulike typer lokalhistorisk dokumentasjon, som arkivmateriale etter bedrifter og organisasjoner, fotografier, film, lydbånd, avisutklipp, samt registreringer av faste kulturminner og museale gjenstander. Digitalisering av denne dokumentasjonen er en viktig del av arbeidet vårt, og resultatet presenteres på dette nettstedet. Vi kan også tilby foredrag, ekskursjoner og påta oss større eller mindre forskningsoppdrag. Dugnadsdrift Eiker Arkiv drives for en stor del på dugnad, og alle som har lyst er hjertelig velkommen til å delta. Vi har lokale registreringsgrupper på de fleste tettstedene i de to kommunene, men siden mye av kommunikasjonen foregår på internett, er det også mulig å delta for folk som bor utenbygds.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Gjallarhorn (Vis detaljer)

Medlemsblad for Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Tidsskrifter] » [Norge]

 Hole historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Kongsberg og Sandsvær Historielag (Vis detaljer)

Det finnes tre lokale historielag i Kongsberg kommune. Disse lagene er plassert geografisk etter de gamle kommunegrensene som var før storkommunen ble opprettet. Lagene jobber sammen under paraplyorganisasjonen Kongsberg og Sandsvær historielag. Lagene samarbeider om en del arrangementer, mens de mer lokale tingene håndteres i de enkelte lagene. Kongsberg byhistorielag, har som navnet tilsier ansvar for selve bykjernen. Øvre Sandsvær historielag, som tar seg området utenfor bykjernen, ut til Såtvedt på østsiden av Lågen og til Ristvedt på vestsiden. Laget har lagt ned mye arbeid i å merke gamle kulturminner. I den sammenhengen har de gitt ut et hefte med omtale av disse stedene. Ytre Sandsvær historielag tar seg av den sydligste delen av kommunen, fra ØSHs område til grensen mot Lardal og Hof i Vestfold. Laget har det siste året bla. utarbeidet forslag til veinavn i bygda, samt foretatt fotoregistreringer i Hostvedt og Passebekk. (Virker ikke 8.6.2013)

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Lier historielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Ringerike Slektshistorielag (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Statsarkivet i Kongsberg (Vis detaljer)

Frogsvei 44, 3611 KONGSBERG.E-post: statsarkivet.kongsberg@riksarkivaren.dep.no. Dekker fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold.
Beskrivelse: Frogsvei 44, 3611 KONGSBERG.E-post: statsarkivet.kongsberg@riksarkivaren.dep.no. Dekker fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Tangen og Åskollen Historielag (Vis detaljer)

Historielaget ble stiftet i 1979 for å bevare minnene om noen av de bedrifter ved Drammensfjorden: Drammens Glassverk, Nøsted Bruk og Drammens Jernstøperi som en gang var hjørnesteiner i byens næringsliv og dermed grunnlaget for menneskenes eksistens og for den kulturelle blomstring som fant sted i området rundt bedriftene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]

 Øvre Ådal Historielag (Vis detaljer)

(Virker ikke 8.6.2013)

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge] » [Buskerud]