Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]


Informasjon om Informasjon for nybegynnere:

Her har vi samlet pekere til ressurser som kan være nyttige for nybegynnere i slektsforskning.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 53


 ..nå telte han deg også - Folke- og boligtellinger ved tre århundreskifter (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Administrasjonshistorie og arkivkunnskap : kommunene (Vis detaljer)

Kommunearkivene er i dag stort sett utilgjengelige; dels fordi de er uordnet og ofte ligger spredt på flere steder i kommunene, dels fordi det ikke er kjent hva en kan vente å finne. Det er et resultat av dette at historien gjennomgående er blitt skrevet med grunnlag i de statlige arkiver, i Riksarkivet og i statsarkivene, mens en hovedkilde til lokal historie er blitt liggende ubrukt: kommunearkivene.

Denne boken er et forsøk på å åpne kommunearkivene for forskere på alle nivåer og for kommuneadministrasjonene. Den gir en generell orientering om arkivene i den kommunale forvaltningen tilbake til 1740-årene og beskriver de enkelte forvaltningsgrenene – økonomi, kirke og kultur, undervisning, sosiale oppgaver, rettspleie m.v. – i enkeltkapitler.

Arkivverket - Administrasjonshistorie og arkivkunnskap | ISBN: 8200184811 | Forfatter: Mykland, Liv og Kjell-Olav Masdalen | Utgitt: 1987

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser for begyndere (Vis detaljer)

Skannet Ebok, tilgjengelig på NB Digital - bokhylla.no. Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser ved Lorens Berg ; med bidrag av Tord Pedersen og Tollak Lindstøl ; utgitt av Landskomiteen for lokalhistorie utgitt av Olaf Norli | Forfatter: Lorens Berg; Tord Pedersen; Tallak Lindstøl | Utgitt: 1914

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler]
Omslagsfoto

 Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser for begyndere (Vis detaljer)

Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser for begyndere - 2. utgave 1925 | Forfatter: Berg, Lorens, Pedersen, Tord og Tallak Lindstøl | Utgitt: 1925

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Arkivkunnskap : statsarkiva (Vis detaljer)

Oppslagsverk som skal gi "arkivgranskere ei innføring i norsk administrasjonshistorie, kjennskap til embetsverket og dei ulike embetsfunksjonane - med tilvisingar til dei lovføresegnene som er grunnlaget for dei - og ei orientering om arkivsakene...." | ISBN: 8200087654 | Forfatter: Kiil, Alf | Utgitt: 1969

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Arkivsenteret Dora - Hva finnes i arkivet? (Vis detaljer)

På Arkivsenteret Dora kan du benytte deg av arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor på en og samme lesesal. Arkivene fra de ulike institusjonene både utfyller og overlapper hverandre, og denne veiledningen viser deg hvordan du finner de ulike kildene. Listen er ikke komplett, men dekker det mest etterspurte. | Forfatter: Arkivsenteret Dora

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Arkivverket - Finn din slekt - Folketellinger (Vis detaljer)

Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Mens kirkebøkene forteller om begivenheter over tid, gir folketellingene situasjonsbilder. Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Her kan du finne informasjon om alle personer i en husstand og se slektskapsforholdet mellom personene. | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Arkivverket - Historikk for prestegjeld og sogn (Vis detaljer)

Sognehistorikk.

Arkivverkets oversikt over prestegjeld og sokn gjennom tidene er til nytte for brukere av skannede kirkebøker på Digitalarkivet.

Grensene for prestegjeld og sokn har endret seg gjennom tidene. Det er nyttig å sette seg inn i hvordan grensene har endret seg. Da er det enklere å finne ut hvilke kirkebøker du bør lete i. | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Arkivverket - Sperret innhold i Digitalarkivet (Vis detaljer)

Når du blar i skannet arkivmateriale i Digitalarkivet, vil du kunne støte på innhold som er sperret eller klausulert, dvs. ikke fritt tilgjengelig. En del arkivenheter er sperret i sin helhet, mens andre har delvis sperret og delvis fritt tilgjengelig innhold. Her forklarer Arkivverket hvorfor noe innhold er sperret. | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Arkivverket - Starte med slektsgransking (Vis detaljer)

Mange av arkivene som Arkivverket oppbevarer inneholder opplysninger som er nyttige for slektsforskere. Arkivverket har tilrettelagt mange kilder på nett slik at du i størst mulig grad selv kan finne den informasjonen du ønsker. På disse sidene finner du en veiledning til hvordan du kan komme i gang med slektsgransking. | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Arkivverket - Taushetsbelagte opplysninger (Vis detaljer)

Selv om de fleste arkivene er fritt tilgjengelige for alle, finnes det en del unntak. Her finner du informasjon om taushetsbelagte opplysninger og om hvordan du kan søke om innsyn i materiale som er unntatt offentlighet. | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Bergen Byarkiv - Oppslagsverket oVe (Vis detaljer)

skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale. | Forfatter: Bergen Byarkiv

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

Den glemte Skriften (Vis detaljer)

Forfatter: Knut Johannessen Forlagsentralens omtale: Dette er ei lærebok i gotisk håndskrift som ved hjelp av autentiske teksteksempler, transkripsjoner og forklaringer presenterer skriftens bruk og oppbygging. Boka inneholder ei rekke dokumenter fra 1600- til 1800-tallet og forfatteren tar også for seg skriftens og skriveferdighetenes utvikling i Norge. Den retter seg mot studenter, lokalhistorikere, slektsgranskere og andre som kommer i kontakt med gotisk håndskrift. Serien Riksarkivaren. Skriftserie

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Vise hvem som kan gjøre oppslag i denne kilden

 Den norske Centraladministrations Historie 1814-1914 (Vis detaljer)

Historisk oversikt over den norske sentraladministrasjons organisering og virksomhet i perioden 1814 til 1914. | Forfatter: Steffens, Haagen Krog | Utgitt: 1914

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]
Omslagsfoto

Det inndelte Norge gjennom tidene (Vis detaljer)

Beryl K. Ramvik

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

Det inndelte Norge gjennom tidene : en oversikt over inndelinger av landet i kirker, prestegjeld, kommuner o.l. fra 1600 (Vis detaljer)

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042306136 Historisk oversikt over administrativ/verdslig og geistlig inndeling av Norge fra 1600-tallet til i dag. | ISBN: 9788299827003 | Forfatter: Beryl K. Ramvik | Utgitt: 2009

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Vise hvem som kan gjøre oppslag i denne kilden
Omslagsfoto

 Digitalarkivet - Siste publiserte (Vis detaljer)

Liste over siste publiseringer av skannet og indeksert arkivmateriale på Digitalarkivet. | Forfatter: Digitalarkivet

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Digitalarkivet - Skanna arkiver (Vis detaljer)

Det er meir enn 30 millioner skanna sider tilgjengeleg, mellom anna kyrkjebøker, tinglysingar og skifteprotokollar. Korleis finn ein fram i dei arkiva som er skanna? | Forfatter: Digitalarkivet | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Digitalarkivets blogg (Vis detaljer)

Her publiseres nyheter med hensyn til videreutvikling av Digitalarkivet og dets funksjonalitet. | Forfatter: Digitalarkivet

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Digitalarkivets Bokhylla (Vis detaljer)

Her er det publisert en rekke ebøker av eldre bøker, adressebøker med mer. | Forfatter: Digitalarkivet

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 DISchat (Vis detaljer)

Chattekanal som er åpen for alle. Ofte god hjelp å få fra hyggelige personer.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Folketeljingar i Noreg - Informasjon (Vis detaljer)

Detaljert beskrivelse av de ulike folketellingene opp gjennom tidene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Folketellinger gjennom 200 år (NB.no) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år. Kun tilgang i Nasjonalbiblioteket. | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger gjennom 200 år (pdf) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger som hovedkilde (Vis detaljer)

Her finner du hele befolkningen oppført med navn, alder, ekteskapelig status, yrke og andre data. Dessuten står familiemedlemmer samlet, med opplysning om deres innbyrdes slektskapsforhold.
Slike tellinger har vi i 1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910. I perioden 1815-1855 ble det også avholdt folketellinger, men disse inneholder ikke personnavn. Også senere på 1900-tallet ble det avholdt folketellinger, men vi kan ikke gi innsyn i disse før etter hundre år (statistikkloven). | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Fylkeskommunal Administrasjonshistorie (Vis detaljer)

Den første fasa i LLP sitt prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie er no sluttført. Ved hjelp av midlar frå Kulturrådet har Ingrid Nøstberg, arkivar ved Vestfoldarkivet, vore engasjert i fire månader for å skrive og publisere artiklar på Wikipedia. 16 artiklar knytta til fagområdet vidaregåande opplæring er no tilgjengelege på Wikipedia, i tillegg til ein generell artikkel om fylkeskommunane si administrasjonshistorie. Artiklane kan søkjast opp ved å skrive «kategori: fylkeskommunal forvaltning» i søkefeltet i Wikipedia. Artiklane er og lenkja til kvarandre internt i Wikipedia. Det er eit mål å publisere artiklar om fylkeskommunen sine øvrige saksområde, og LLP og prosjektgruppa arbeider aktivt for vidare finansiering. Det er difor svært gledeleg at LLP har motteke kr 75 000 frå Riksarkivaren for å kunne vidareføre dette arbeidet. Prosjektgruppa består av Anne Aune (Hordaland fylkesarkiv), Snorre Øverbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) og Ketil Jensen (Arkiv i Nordland). Ingrid Nøstberg byrjer i ny jobb i Riksarkivet og går med det ut av prosjektgruppa. | Forfatter: Landslaget for lokal- og privatarkiv

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Gå til kommunearkivet med lokalhistoriske problemstillinger (Vis detaljer)

Gå til kommunearkivet med lokalhistoriske problemstillinger | Forfatter: Liv Marthinsen | Utgitt: 1990

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Gotisk alfabet (Vis detaljer)

Klikker du på bokstavene til venstre vil du få fram skrifteksempler på disse bokstavene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Håndbok for Riksarkivet (Vis detaljer)

Håndboken gir en samlet oversikt over alle arkiver i Riksarkivet. Innledningsvis gjøres det rede for hvordan arkiver i alminnelighet er bygd opp, og hvordan en kan finne frem i dem. Reglene for adgang og adgangsbegrensning blir også gjennomgått. Hoveddelen av boka består av en omtale av hvert enkelt arkiv. Først presenteres den institusjonen eller virksomheten som har gitt opphavet til arkivet. Deretter behandles arkivet selv, med gjennomgåelse av viktige serier, opplysninger om omfanget og henvisninger til kataloger. Følgende arkivskapere og arkiver omtales: Sentralinstitusjoner inntil 1814 Høyesterett 1815- Regjeringskontorene 1814- Institusjoner under departementene Forsvaret Riksrevisjonen Norske eksilorganer 1940-1950-årene Tyske okkupasjonsorganer i Norge 1940-1945 Privatarkiver Andre arkiver Samlinger Edb-basert arkivmateriale Håndboka avsluttes med en historisk statskalender som viser hvilke departementskontorer som har hatt ansvaret for en rekke forskjellige saksområder gjennom tidene. | ISBN: 8241701373 | Forfatter: Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red) | Utgitt: 1992

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Herred, prestegjeld og sogn i Norge (Vis detaljer)

Her kan du lese mer om herred, prestegjeld og sogn, og få tips til hvordan du kan finne riktig kirkebok når du slektsforsker.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Historisk befolkningsregister (Vis detaljer)

Historisk befolkningsregister (HBR) er et prosjekt for registrering og sammenstilling av personopplysninger fra forskjellige kilder, med det mål å lage en oversikt over Norges befolkning i tidligere tid. I første omgang legges det vekt på perioden fra folketellinga 1801 frem til folketellingen i 1910 som er siste åpne folketelling. Vi inkluderer også nyere kilder frem til i dag f.eks. aviser, men det er bare anledning til å lenke avdøde av hensyn til personvernet. En lukket del, som kan brukes i anonymisert form av forskere, dekker tiden fram til opprettelsen av Det sentrale folkeregister i 1960-åra. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Arkiv, bibliotek og museum]

 Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (Vis detaljer)

Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen | Forfatter: Dag Juvkam | Utgitt: 1999

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Kilder til lokalhistorie (Vis detaljer)

Presentasjonen "Kilder til lokalhistorie" som ble gitt på Nettverksmøte i mars 2013, arrangert av Vestfoldarkivet. | Forfatter: Vestfoldarkivet | Utgitt: 2013

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Kurs i Gotisk skrift ved Historisk institutt, UiB/Statsarkivet i Bergen 1999 (Vis detaljer)

Dersom du begynner å lese i originalkildene vil du fort ha nytte av å kunne lese gotisk skrift. Ønsker du å lære deg å lese Gotisk skrift så kan denne lenken hjelpe deg godt på veg. Her får du en oversikt over de ulike bokstavene, samt diverse tekster å øve deg på.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Lokalhistoriewiki (Vis detaljer)

lokalhistoriewiki.no er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket.
Wikien har lokal historie som ramme, men innenfor denne rammen er ingen temaer for sære, for små eller hverdagslige. Det du skriver om kan gjerne være så spesielt at du er den eneste som kunne skrevet om akkurat dette. Kanskje er det bare du som har kilder til materialet, enten det er et sangerdiplom fra loftet, en omsydd matrosdress fra kjelleren eller en gammel bakstedeie i nærmiljøet ditt. Kanskje kan du gjennom ditt arbeid med tekst og bilder bidra til å utvikle ny kunnskap. Selv om de fleste artiklene i wikien er knyttet til bestemte områder og steder i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå, inneholder den også artikler uten stedstilknytning, men som gir nyttig informasjon til wikibrukere som skal skrive artikler. | Forfatter: Lokalhistoriewiki

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Lokalhistoriske kilder - bruk av trykte og utrykte kilder i undervisning og lokalhistorisk granskning (Vis detaljer)

Lokalhistoriske kilder : bruk av trykte og utrykte kilder i undervisning og lokalhistorisk granskning | Forfatter: Stoa, Nils Johan | Utgitt: 1993

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Norgeshistorie.no - UiO (Vis detaljer)

Norgeshistorie.no forteller om Norges historie fra steinalderen til i dag. Her finner du over 550 forskningsbaserte artikler, skrevet av mer enn hundre historikere, arkeologer og andre fagfolk. Du kan fordype deg i vikingtid og oljealder, fortidige klimakriser, sensur på 1700-tallet og bilkjøring etter krigen. | Forfatter: Norgeshistorie.no

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Norsk Lokalhistorisk Institut (NLI) (Vis detaljer)

NLI er en statsinstitusjon under Kulturdepartementet, og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Fra 1. januar 2017 er Norsk lokalhistorisk institutt en avdeling ved Nasjonalbiblioteket, etter vedtak i Stortinget. Dette medfører ikke endringer i instituttets tjenester
Beskrivelse: The Norwegian Institute of Local History is an independent governmental institution under the Ministry of Culture.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Nybegynnertips til slektsforskning (Vis detaljer)

Her finner du en rekke tips til hvordan du kommer i gang med slektsforskning, og mer informasjon om arkiver og kilder, både i Norge og utlandet.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Ordbok for slektsforskere (Vis detaljer)

Ordbok for slektsforskere | Forfatter: Terje A. Tetmo | Utgitt: 1999

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Ordliste for ættegranskere (Vis detaljer)

Ordliste for ættegranskere | Forfatter: Cato Krag-Rønne | Utgitt: 1946

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Otto Kalkar - Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) (Vis detaljer)

Faksimileutgåve av Otto Kalkar: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) bd. 1-4, København 1881-1907. Historisk institutt/ Statsarkivet i Bergen 2000 | Forfatter: Otto Kalkar

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Preste- og prostearkiver : en brukerveiledning (Vis detaljer)

Preste- og prostearkiver er en håndbok for arkivbrukere. Det er langt fra bare kirkebøker som hører hjemme i disse arkivene. Boken gir en samlet oversikt over arkivmaterialet og hva det inneholder, med et tidsspenn fra 1500-tallet til vår tid. Forfatteren legger vekt på å forklare hvordan arkivene er oppstått ved å presentere presteskapets ulike gjøremål gjennom tidene. Prestene hadde ikke bare sine oppgaver knyttet til gudstjeneste og kirkelige handlinger. Som kongens embetsmann hadde han også en rekke funksjoner i lokalsamfunnet. Han var sentral i fattigkommisjon og skolekommisjon, tok opp folketellinger osv. Dessuten var han drivkraft i organisasjonslivet, fra misjonsforeninger til kvegavlslag. Arkivverket - Preste- og prostearkiver | ISBN: 8254800537 | Forfatter: Bjerkås, Ola | Utgitt: 1997

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Registreringssentral for historiske data (RHD) (Vis detaljer)

Folketellinger 1865, 1875, 1885, 1891, 1900, 1910 med andre søkemuligheter enn Digitalarkivet. Gårdsmatrikkelen 1838 og 1886. Mange søkbare kirkebøker fra Nord-Norge.

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Institutt for historie og religionsvitenskap, under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø.

Formålet å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format slik at kildene vil være lettere tilgjengelig for forskning. Arbeidet består i å transkribere folketellinger, kirkebøker og andre kilder som finnes i arkivverket. Alle RHDs transkribere kilder er tilgjengelig på via RHDs søkesider. Noen av disse finnes i bokform. Folketellingene 1865, 1900 og 1910, samt deler av 1875, er også tilgjengelig i kodet format og ferdig formatert for statistikk. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Arkiv, bibliotek og museum]

 RHD - Gammel søkeside - Folketellinger (Vis detaljer)

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Trykk deretter på knappen for tellingsår for å starte selve søket. Velg ut et eller flere områder/fylker dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Ingen avkryssing i boksene utfører et søk i hele landet. Avkryssing kun i boksene for fylke utfører søk i hele fylket. Avkryssing i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert fylke, i tillegg til avkryssing i boksene for fylke, vi gi en detaljert kommuneoversikt hvor man må krysse av for hvilke kommuner man ønsker å søke i. - Les bruksanvisningen for ytterligere informasjon. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 RHD - Søk i folketellingene 1865, 1875, 1900 og 1910 (Vis detaljer)

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Trykk deretter på knappen for tellingsår for å starte selve søket. Velg ut et eller flere områder/fylker dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Ingen avkryssing i boksene utfører et søk i hele landet. Avkryssing kun i boksene for fylke utfører søk i hele fylket. Avkryssing i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert fylke, i tillegg til avkryssing i boksene for fylke, vi gi en detaljert kommuneoversikt hvor man må krysse av for hvilke kommuner man ønsker å søke i.

Bruksanvisning for søking i folketellingene - RHD

Hva som er transkribert
1865-, 1900-, og 1910-tellinger er landsdekkende.
*1875 tellingen er bare delvis fullregistrert. Oversikten over hva som er fullregistrert og utvalgsregistrert finner du her Vesentlige deler av 1865-,1900-, og 1910-tellingene er registrert av Digitalarkivet | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 RHD - Søking i kirkebøker (Vis detaljer)

Bruksanvisning Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Velg kirkebok, og deretter et eller flere områder dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Bruk søkeresultatet for å få flere opplysninger. Trykk deretter på knapp for søk for å starte søket. Noen viktige momenter: Man kan søke på personer som er registrert i kildene med fornavn, etternavn eller bosted. Et søk på fornavn vil søke kun på fornavnsfelt i kilden, ikke bare for hovedpersoner, men også for andre personer som er registrert med fornavn i kilden. Personer som er registrert med f.eks. fornavn og etternavn i samme felt, eksempelvis forlovere, vil ikke bli inkludert i søket. Man kan også søke kun på sted. Ved å velge f.eks. Hammerfest og begravelse vil søket gi de 200 første registrerte begravelsene for Hammerfest. Man kan begrense søket med å angi tidsperiode. Man kan oppgi øvre og nedre tidsgrense eller kun en av delene. For øvrig gjelder de samme regler som ved søking i folketellingene. Spørsmål vedrørende tjenesten sendes til RHD. | Forfatter: Registreringssenralen for historiske data - UiT

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 1660-1814 (Vis detaljer)

Boken tar for seg eneveldets administrasjonsapparat og arkivene i den administrative prosessen. Tyngdepunktet i framstillingen ligger på organene i København, men det er også satt fokus på myndigheter i Norge som fungerte i en posisjon mellom sentraladministrasjonen og lokalforvaltningen i norske bygder og byer. Boka er skrevet for studenter i arkivfaget og andre studenter, forskere og arkivbrukere som har behov for kunnskap om forvaltningsapparat og arkiver under eneveldet. Alfhild Nakken har vært leder for Eldre avdeling i Riksarkivet med ansvar for arkivene før 1814. | ISBN: 8251840368 | Forfatter: Nakken, Alfhild | Utgitt: 2000

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Skannede kirkebøker - klausuler og sperregrenser (Vis detaljer)

Les her om når kirkebok-handlinger blir frigjort. (i de skannede kirkebøkene, dette er ikke de offentlige klausuleringer, men grenser satt for utlegging på Internett)

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Slekt og Data - Start med slektsforskning (Vis detaljer)

Er du nysgjerrig på slektsforskning? Her finner du nyttig informasjon for å komme igang. | Forfatter: Slekt og Data | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Slektsforskning (Vis detaljer)

Slektsforskning - Studieveiledning, kommentarer og oppgaver "K 819" | Forfatter: Gudbrandson, Terje | Utgitt: 1995

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Slektshistoriewiki - Norsk Slektshistorisk Forening (Vis detaljer)

Slektshistoriewiki er Norsk Slektshistorisk Forenings egen wiki for slektsforskere. Vær med og utvikle Slektshistoriewiki til en uuttømmelig kilde for slektsforskere. Del dine kunnskaper med andre, og bidra sammen med andre til å gjøre Slektshistoriewiki til det viktigste oppslagsverket på nettet både for nybegynnere og for veteraner. Denne wikien har nå kommet opp i 1 900 artikler. | Forfatter: Slektshistoriewiki

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Trinitatis.no - Kalender over kirkelige høytider (Vis detaljer)

En del av dinSlekt.no

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]