DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]


Informasjon om Informasjon for nybegynnere:

Her har vi samlet pekere til ressurser som kan være nyttige for nybegynnere i slektsforskning.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 26


 ..nå telte han deg også - Folke- og boligtellinger ved tre århundreskifter (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Administrasjonshistorie og arkivkunnskap : kommunene (Vis detaljer)

Kommunearkivene er i dag stort sett utilgjengelige; dels fordi de er uordnet og ofte ligger spredt på flere steder i kommunene, dels fordi det ikke er kjent hva en kan vente å finne. Det er et resultat av dette at historien gjennomgående er blitt skrevet med grunnlag i de statlige arkiver, i Riksarkivet og i statsarkivene, mens en hovedkilde til lokal historie er blitt liggende ubrukt: kommunearkivene.

Denne boken er et forsøk på å åpne kommunearkivene for forskere på alle nivåer og for kommuneadministrasjonene. Den gir en generell orientering om arkivene i den kommunale forvaltningen tilbake til 1740-årene og beskriver de enkelte forvaltningsgrenene – økonomi, kirke og kultur, undervisning, sosiale oppgaver, rettspleie m.v. – i enkeltkapitler.

Arkivverket - Administrasjonshistorie og arkivkunnskap | ISBN: 8200184811 | Forfatter: Mykland, Liv og Kjell-Olav Masdalen | Utgitt: 1987

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser (Vis detaljer)

Skannet Ebok, tilgjengelig på NB Digital - bokhylla.no. Arbeidsveiledning i lokalhistoriske undersøkelser ved Lorens Berg ; utgit av Landskomiteen for lokalhistorie utgitt av Olaf Norli

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler]

 Arkivkunnskap : statsarkiva (Vis detaljer)

Oppslagsverk som skal gi "arkivgranskere ei innføring i norsk administrasjonshistorie, kjennskap til embetsverket og dei ulike embetsfunksjonane - med tilvisingar til dei lovføresegnene som er grunnlaget for dei - og ei orientering om arkivsakene...." | ISBN: 8200087654 | Forfatter: Kiil, Alf | Utgitt: 1969

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Bergen Byarkiv - Oppslagsverket oVe (Vis detaljer)

skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale. | Forfatter: Bergen Byarkiv

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

Den glemte Skriften (Vis detaljer)

Forfatter: Knut Johannessen Forlagsentralens omtale: Dette er ei lærebok i gotisk håndskrift som ved hjelp av autentiske teksteksempler, transkripsjoner og forklaringer presenterer skriftens bruk og oppbygging. Boka inneholder ei rekke dokumenter fra 1600- til 1800-tallet og forfatteren tar også for seg skriftens og skriveferdighetenes utvikling i Norge. Den retter seg mot studenter, lokalhistorikere, slektsgranskere og andre som kommer i kontakt med gotisk håndskrift. Serien Riksarkivaren. Skriftserie

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Vise hvem som kan gjøre oppslag i denne kilden

Det inndelte Norge gjennom tidene (Vis detaljer)

Beryl K. Ramvik

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling]

Det inndelte Norge gjennom tidene : en oversikt over inndelinger av landet i kirker, prestegjeld, kommuner o.l. fra 1600 (Vis detaljer)

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013042306136 Historisk oversikt over administrativ/verdslig og geistlig inndeling av Norge fra 1600-tallet til i dag. | ISBN: 9788299827003 | Forfatter: Beryl K. Ramvik | Utgitt: 2009

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Vise hvem som kan gjøre oppslag i denne kilden
Omslagsfoto

 DISchat (Vis detaljer)

Chattekanal som er åpen for alle. Ofte god hjelp å få fra hyggelige personer.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Folketeljingar i Noreg - Informasjon (Vis detaljer)

Detaljert beskrivelse av de ulike folketellingene opp gjennom tidene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Folketellinger gjennom 200 år (NB.no) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år. Kun tilgang i Nasjonalbiblioteket. | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger gjennom 200 år (pdf) (Vis detaljer)

Artikkelsamling om ulike aspekter ved de statlige folketellingene gjennom 200 år | Forfatter: Kjartan Soltvedt (red.) | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Folketellinger og manntall]

 Folketellinger som hovedkilde (Vis detaljer)

Her finner du hele befolkningen oppført med navn, alder, ekteskapelig status, yrke og andre data. Dessuten står familiemedlemmer samlet, med opplysning om deres innbyrdes slektskapsforhold.
Slike tellinger har vi i 1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910. I perioden 1815-1855 ble det også avholdt folketellinger, men disse inneholder ikke personnavn. Også senere på 1900-tallet ble det avholdt folketellinger, men vi kan ikke gi innsyn i disse før etter hundre år (statistikkloven). | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Fylkeskommunal Administrasjonshistorie (Vis detaljer)

Den første fasa i LLP sitt prosjekt om fylkeskommunal administrasjonshistorie er no sluttført. Ved hjelp av midlar frå Kulturrådet har Ingrid Nøstberg, arkivar ved Vestfoldarkivet, vore engasjert i fire månader for å skrive og publisere artiklar på Wikipedia. 16 artiklar knytta til fagområdet vidaregåande opplæring er no tilgjengelege på Wikipedia, i tillegg til ein generell artikkel om fylkeskommunane si administrasjonshistorie. Artiklane kan søkjast opp ved å skrive «kategori: fylkeskommunal forvaltning» i søkefeltet i Wikipedia. Artiklane er og lenkja til kvarandre internt i Wikipedia. Det er eit mål å publisere artiklar om fylkeskommunen sine øvrige saksområde, og LLP og prosjektgruppa arbeider aktivt for vidare finansiering. Det er difor svært gledeleg at LLP har motteke kr 75 000 frå Riksarkivaren for å kunne vidareføre dette arbeidet. Prosjektgruppa består av Anne Aune (Hordaland fylkesarkiv), Snorre Øverbø (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) og Ketil Jensen (Arkiv i Nordland). Ingrid Nøstberg byrjer i ny jobb i Riksarkivet og går med det ut av prosjektgruppa. | Forfatter: Landslaget for lokal- og privatarkiv

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Gotisk alfabet (Vis detaljer)

Klikker du på bokstavene til venstre vil du få fram skrifteksempler på disse bokstavene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Håndbok for Riksarkivet (Vis detaljer)

Håndboken gir en samlet oversikt over alle arkiver i Riksarkivet. Innledningsvis gjøres det rede for hvordan arkiver i alminnelighet er bygd opp, og hvordan en kan finne frem i dem. Reglene for adgang og adgangsbegrensning blir også gjennomgått. Hoveddelen av boka består av en omtale av hvert enkelt arkiv. Først presenteres den institusjonen eller virksomheten som har gitt opphavet til arkivet. Deretter behandles arkivet selv, med gjennomgåelse av viktige serier, opplysninger om omfanget og henvisninger til kataloger. Følgende arkivskapere og arkiver omtales: Sentralinstitusjoner inntil 1814 Høyesterett 1815- Regjeringskontorene 1814- Institusjoner under departementene Forsvaret Riksrevisjonen Norske eksilorganer 1940-1950-årene Tyske okkupasjonsorganer i Norge 1940-1945 Privatarkiver Andre arkiver Samlinger Edb-basert arkivmateriale Håndboka avsluttes med en historisk statskalender som viser hvilke departementskontorer som har hatt ansvaret for en rekke forskjellige saksområder gjennom tidene. | ISBN: 8241701373 | Forfatter: Knut Johannessen, Ole Kolsrud og Dag Mangset (red) | Utgitt: 1992

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Herred, prestegjeld og sogn i Norge (Vis detaljer)

Her kan du lese mer om herred, prestegjeld og sogn, og få tips til hvordan du kan finne riktig kirkebok når du slektsforsker.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

  Kilder til loaklhistorie (Vis detaljer)

Presentasjonen "Kilder til lokalhistorie" som ble gitt på Nettverksmøte i mars 2013, arrangert av Vestfoldarkivet. | Forfatter: Vestfoldarkivet | Utgitt: 2013

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Kurs i Gotisk skrift ved Historisk institutt, UiB/Statsarkivet i Bergen 1999 (Vis detaljer)

Dersom du begynner å lese i originalkildene vil du fort ha nytte av å kunne lese gotisk skrift. Ønsker du å lære deg å lese Gotisk skrift så kan denne lenken hjelpe deg godt på veg. Her får du en oversikt over de ulike bokstavene, samt diverse tekster å øve deg på.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Nybegynnertips til slektsforskning (Vis detaljer)

Her finner du en rekke tips til hvordan du kommer i gang med slektsforskning, og mer informasjon om arkiver og kilder, både i Norge og utlandet.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Preste- og prostearkiver : en brukerveiledning (Vis detaljer)

Preste- og prostearkiver er en håndbok for arkivbrukere. Det er langt fra bare kirkebøker som hører hjemme i disse arkivene. Boken gir en samlet oversikt over arkivmaterialet og hva det inneholder, med et tidsspenn fra 1500-tallet til vår tid. Forfatteren legger vekt på å forklare hvordan arkivene er oppstått ved å presentere presteskapets ulike gjøremål gjennom tidene. Prestene hadde ikke bare sine oppgaver knyttet til gudstjeneste og kirkelige handlinger. Som kongens embetsmann hadde han også en rekke funksjoner i lokalsamfunnet. Han var sentral i fattigkommisjon og skolekommisjon, tok opp folketellinger osv. Dessuten var han drivkraft i organisasjonslivet, fra misjonsforeninger til kvegavlslag. Arkivverket - Preste- og prostearkiver | ISBN: 8254800537 | Forfatter: Bjerkås, Ola | Utgitt: 1997

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Registreringssentral for historiske data (RHD) (Vis detaljer)

Folketellinger 1865, 1875, 1885, 1891, 1900, 1910 med andre søkemuligheter enn Digitalarkivet. Gårdsmatrikkelen 1838 og 1886. Mange søkbare kirkebøker fra Nord-Norge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Arkiv, bibliotek og museum]

 Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 1660-1814 (Vis detaljer)

Boken tar for seg eneveldets administrasjonsapparat og arkivene i den administrative prosessen. Tyngdepunktet i framstillingen ligger på organene i København, men det er også satt fokus på myndigheter i Norge som fungerte i en posisjon mellom sentraladministrasjonen og lokalforvaltningen i norske bygder og byer. Boka er skrevet for studenter i arkivfaget og andre studenter, forskere og arkivbrukere som har behov for kunnskap om forvaltningsapparat og arkiver under eneveldet. Alfhild Nakken har vært leder for Eldre avdeling i Riksarkivet med ansvar for arkivene før 1814. | ISBN: 8251840368 | Forfatter: Nakken, Alfhild | Utgitt: 2000

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]
Omslagsfoto

 Skannede kirkebøker - klausuler og sperregrenser (Vis detaljer)

Les her om når kirkebok-handlinger blir frigjort. (i de skannede kirkebøkene, dette er ikke de offentlige klausuleringer, men grenser satt for utlegging på Internett)

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Soknehistorikk fra Arkivverket. (Vis detaljer)

Her finner du de gamle mikrofilm-katalogene med soknehistorikk for hvert kirkesokn i Norge. Dette er det som tidligere var grunnlaget for kirkebøkene på mikrofilm/kort under de enkelte kommunene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]

 Trinitatis.no - Kalender over kirkelige høytider (Vis detaljer)

En del av dinSlekt.no

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjon for nybegynnere]