Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]


Informasjon om Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.:

Under denne kategorien vil du finne linker til ressurser som kan være til hjelp å finne slekt som har vært med i en krig.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 35


 330 Skvadronens kampdagbøker 12.04.41-25.03.43 (Vis detaljer)

330 skvadronens operasjonsdagbøker fra 2. verdenskrig. Angivelser av tokt og besetningsmedlemmer.
Beskrivelse: RAF 330 (norwegian) squadron operational record books. Information on missions and the pilots/crew onboard the flights.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Andre verdenskrig - et dypdykk i kildene (Vis detaljer)

Nettutstilling, Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 De falt for Norge (Våre Falne) (Vis detaljer)

Materialet er utarbeidet ved hjelp av DIS Norges database fra bokverket "Våre Falne" utgitt av den norske stat etter krigen. I tillegg er biografier og bilder hentet ut av bindene ved hjelp fra Nasjonalbiblioteket.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Den norske krigsgravtjenesten (Vis detaljer)

Opprettelse og oppgaver Den norske krigsgravtjenesten ble opprettet av Hærens overkommando i 1946 etter pålegg fra Forsvarsdepartementet (FD)

Krigsgravtjenesten skulle være ansvarlig myndighet i saker som angikk norske krigsmenns graver i utlandet og utenlandske krigsgraver i Norge etter den annen verdenskrig.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Døde etter bombinga av Laksevåg 4. oktober 1944 (Vis detaljer)

Denne basen inneholder opplysninger om de 193 sivile som i ettertid ble erklært død som følge av bombeangrepet mot ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen 4. oktober 1944. I den utstrekning vi har funnet dem registrert i offentlige protokoller, er dette angitt med dato og reg.nr.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Døde i Bergen som følge av flyangrepet 29. oktober 1944 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Falstadsenteret - Krigsgraver (Vis detaljer)

Fyll inn et person- eller stedsnavn for å finne informasjon om sovjetiske krigsfanger. Database over utenlandske krigsgraver i Norge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Fangeprotokoll for politiske fanger ved Bergen kretsfengsel 1940-1942 (Vis detaljer)

Skannet fangeprotokoll. Haftbuck fra 7/8-1940 til 18/2-1942

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Fanger fra Agder 1940-1945 (Vis detaljer)

Registeret over fanger fra Agder-fylkene 1940-1945 er et resultat av omfattende undersøkelser og kildestudier gjennom mange år. Arbeidet pågår fremdeles. Vær vennlig å melde fra dersom du oppdager feil eller mangler.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Forordningstidend for de besatte norske områder 1940-1945 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

Motstandskamp og krigsseilas : Drammen, Skoger, Lier : 1939-1945 (Vis detaljer)

Boken er blitt til etter initiativ fra Drammen forsvarsforening og representanter for krigsdeltakerne" - Tittelbladets bakside Elektronisk reproduksjon [Norge] Nasjonalbiblioteket Digital 2017-12-07 | Forfatter: Forfatter Knappen, Audun | Utgitt: 1998

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1941-1944 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1944-1945 (Vis detaljer)

Skannet protokoll

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Natzweiler-Struthof (informasjon om konsentrasjonsleiren) (Vis detaljer)

På disse sidene legger vi ut informasjon om konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof og dens utekommandoer med de norske fangene som ble deportert til leiren samt. Her kan du og lese om Natzweilerkomiteen og NatzweilerGruppen, Vennekretsen i Strasbourgog transport- og overnattingsmuligheter i tilknytning til et eventuelt besøk.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Nordmenn i fangenskap 1940-1945 (Vis detaljer)

Dette er en skannet utgave av verket i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Tar litt tid å laste ned.
Beskrivelse: Databasen er en søkbar versjon av Kristian Ottosens(red.) bokverk "Nordmenn i fangenskap 1940-1945" (2. utgave, Oslo 2004).

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Norges krig mot Tyskland (Vis detaljer)

Små glimt av norsk innsats til sjøs og i luften (Digitalarkivets digitale bøker)

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Norske flyktninger i Sverige (Vis detaljer)

Mer enn 50000 nordmenn flyktet til Sverige etter 9. april 1040. Riksarkivet har i sitt vårslipp 2012 en beskrivelse av dette, med et alfabetisknavneregister man kan bla i.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Norske skip i krig 1939-1945 (Vis detaljer)

Registrert av Bjørn Davidsen

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Personell tilknyttet det norske flyvåpenet i (Vis detaljer)

Fra boken "Ole Reistad - "The Spirit of Little Norway" by Edvard Omhold-Jensen 1986

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Politiske fanger i Bergen 1943-1944 (Vis detaljer)

Skannet fangeprotokoll, bok B. Polizeigefängnis Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. A-F (Vis detaljer)

Skannede fangekort A-F

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. G-K (Vis detaljer)

Skannede fangekort G-K

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. L-R (Vis detaljer)

Skannede fangekort L-R

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. S-Å (Vis detaljer)

Skannede fangekort S-Å

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig (Vis detaljer)

Riksarkivet publiserer i årets vårslipp over 15 000 dokumentsider fra krigsårene. Det er alle regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig som nå er digitalisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet. For første gang kan alle som ønsker det sitte hjemme i sin egen stue og studere fem forskjellige regjeringers vedtak og bestemmelser.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Riksarkivets Vårslipp 2010 - Okkupasjonen av Norge 60 år - 09.04.40 (Vis detaljer)

Finnes det dokumenter etter Blücher? Ville Quisling kolonisere i Russland? Hvem var fangene på Bredtveit? Led Ingrid Bjerkås av ”jøssingismus psykopatica”? Hvordan behandlet London-regjeringen jødesaken? Hva spiste Terboven?

Disse og mange andre spørsmål kan du kanskje få besvart ved å se på mer enn 5.000 dokumenter fra andre verdenskrig Riksarkivet nå presenterer for første gang på nett. De er hentet fra mange forskjellige arkiver, og alle er blitt fritt tilgjengelige ved at klausul er bortfalt. Noen av dem er nylig ordnet eller avlevert. De digitaliserte krigsdokumentene er inndelt i seks temaer:

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Sjømennenes minnehall (Vis detaljer)

For første gang vil slektninger og andre interesserte derfor nå kunne finne en sammenholdning om det enkelte krigsforlis, navn på omkomne på det enkelte skip, hvor mange som ble drept og hvor mange som ble reddet. Samtidig finnes komplett liste over norske sjøfolk som ble drept under annen verdenskrig, både på norske og utenlandske skip, samt en liste over de skip som ble senket eller var utsatt for krigshandling der norske sjøfolk ble drept.

Arbeidet er utført av pensjonert journalist Thor-Olaf Marthinsen, Stavern og bekostet av styret for Sjømennenes minnehall. Databanken inneholder navn på 4.375 omkomne norske sjøfolk, hvorav 788 i innenriks fart. Den inneholder også navn på totalt 849 skip. Av disse gikk 120 i innenriksfart, 246 under utenlandsk flagg, og 483 skip i den norske handelsflåte i årene 1939 til 1945.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Sovjetiske krigsfanger 1941-1945 (Vis detaljer)

Alfabetisk oversikt, publisert av Riksarkivet

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45 (Vis detaljer)

Registrert av DA

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Våre falne (Vis detaljer)

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Her finner du mer informasjon om denne kilden.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Våre Falne - bok 1 (A-G) (Vis detaljer)

Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Våre Falne - bok 2 (H-K) (Vis detaljer)

Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Våre Falne - bok 3 (L-R) (Vis detaljer)

Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Våre Falne - bok 4 (S-Å) (Vis detaljer)

Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Warsailors.com - Krigsseilernes historie (Vis detaljer)

Inneholder også bilder og dokumenter, navn på, og bilder av, båter liste over norske internerte båter i Nord- og Vest Afrika, samt liste og utdrag fra, bøker som handler om dette temaet, med opplysninger om hvor bøkene kan skaffes. Du vil også finne beskrivelse og bilder av de 7 norske krigsmedaljene, og massevis av linker til andre relaterte websider (skip, handelsflåter, marinefartøyer, maritime museer osv., inkl. flere linker til websider om 2. verdenskrig).

Kategori: [Hovedsiden] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]