Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Heraldikk]


Informasjon om Heraldikk:

Læren om våpenskjold/våpenmerker. Heraldikk er kunnskapsområdet eller vitenskapen om våpenmerker (våpenskjold), det vil særlig si offentlige våpen, enkeltpersoners våpen, slektsvåpen, private korporasjoners våpen og fantasivåpen. Betegnelsen heraldikk brukes også om faktisk forekomst av våpenmerker.

Heraldisk kunnskap brukes blant annet til å konstruere - sette sammen - nye våpen, utforme avbildninger og beskrivelser av våpen, analysere og systematisere eksisterende våpen, eller som hjelpemiddel - hjelpevitenskap - for historiske og andre fagområder (slektshistorie, kunsthistorie med flere).

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 12


 Alfabetisk register over adelige slekter i Norge omkring 1814 (og beskrivelse av deres slektsvåpen) (Vis detaljer)

Samlet fra Tore H. Vigerusts hjemmeside Vigerust.net og boken Nyt dansk adelslexicon av A. Thiseth og P.L. Wittrup 1904
Digitalisert av L. O. Wangensteen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Digitaliserte slektsbøker og personalhistoriske verk]

 Birgitte Knudsdatter Seeblads Norske våpenbok pluss våpenmerker fra kirker i Tønsberg (Vis detaljer)

Av Birgitte Knudsdatter Seeblad. Skannet av Lars Ove Wangensteen.
Beskrivelse: By Birgitte Knudsdatter Seeblad. Scanned by Lars Ove Wangensteen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Bumerker i Norge - en oversikt (Vis detaljer)

Vi har en rik kulturskatt i våre tusenvis av gamle bumerker. De har forbindelser tilbake til våre eldste skriftformer, de var knyttet til jakt og dyrehold og de var med ved arv og eierskifte. Bumerker har hentet sine sterkt stiliserte figurer fra fjerne land og urgamle symboler; de kan vitne om religion, magi og mye annet. Les mer om bumerker på disse nettsidene.

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Gamle norske Sigiller med forklaring (Vis detaljer)

Av K. Bentzon, 1815. Skannet av Lars Ove Wangensteen.
Beskrivelse: By K. Bentzon, 1815. Scanned by Lars Ove Wangensteen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Heraldikk (Vis detaljer)

Her legges inn foto etc av våpen, segl etc. Bildene kan benyttes ikke-kommersielt - fotografens navn må oppgis. Her legges også inn beskrivelser av heraldikk - der vi mangler bilde/foto. Sidene drives og oppdateres av Arnstein Rønning

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Heraldikk og flagg (Hans Cappelen) (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Neues Adeliches Wappenwerk Vol. 1-3 (Vis detaljer)

Et tysk verk om adelsvåpen utgitt i 1791 i Nürnberg. Skannet av Lars Ove Wangensteen. Direktelinker:
Neues Adeliches Wappenwerk Vol. 1
Neues Adeliches Wappenwerk Vol. 2
Neues Adeliches Wappenwerk Vol. 3

Beskrivelse: German books on nobility Coat of Arms by Conrad Thyroff, published in 1791 in Nürnberg. Scanned by Lars Ove Wangensteen. Direct links:
Neues Adeliches Wappenwerk Vol. 1
Neues Adeliches Wappenwerk Vol. 2
Neues Adeliches Wappenwerk Vol. 3

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Europa] » [Tyskland]

 Norges gamle Vaaben, Farger og Flag (Vis detaljer)

Av Gustav Storm. Skannet av Lars Ove Wangensteen.
Beskrivelse: By Gustav Storm. Scanned by Lars Ove Wangensteen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Norsk Heraldisk Forening (NHF) (Vis detaljer)

Foreningens formål er å fremme kjennskapen til heraldikk (læren om våpenskjold) og beslektede emner. Foreningen har en kort info side på NHF @ Heraldik.org
Kort om foreningens historie @ wikipedia.no
Beskrivelse: The Norwegian Heraldry Society was founded on 27th February 1969 in facilities owned by the National Archives in Oslo. After much preparation, and accompanied by Historisk Tidsskrift (Historical Journal), Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (Norwegian Geneological Journal) and the Nordic Journal of Heraldry the invitations were finally sent out. The aim of the Society was stated to be to advance the study of heraldry and related fields (such as flags,seals, and house-marks) by way of meetings, lectures and litterature. The Society also aspires to an educational and advisory role in these areas. This continues to be its purpose, and the Society in recent years has attracted a membership of 150 to 200.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Norske Adelsvåpen i farger. (Vis detaljer)

Utarbeidet av Lars Ove Wangensteen på grunnlag av Kaffe Hag og Trættebergs hefte fra 1934. Utgitt 2009 på Wangensteen.net
Beskrivelse: Written and collected by Lars Ove Wangensteen on basis of Kaffe Hag and Trættebergs little booklet from 1934. Published online at Wangensteen.net

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Norske Konge-sigiller og andre Fyrste-sigiller fra Middelalderen (Vis detaljer)

Av Chr. Brinchmann, førstearkivar. Utgitt på Det Mallingske Boktrykkeri, 1924 i Kristiania. Samlet og skannet av Lars Ove Wangensteen.
Beskrivelse: Published by Chr. Brinchmann, Kristiania 1924. Scanned by Lars Ove Wangensteen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]

 Norske slektsmerker (Vis detaljer)

Ukjent forfatter. Skannet av Lars Ove Wangensteen.
Beskrivelse: Unknown author. Scanned by Lars Ove Wangensteen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Heraldikk]