DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]


Informasjon om Eldre Norsk Rett:

Avfotograferte og/eller skannede eksemplarer av eldre norske samlinger av lover, forskrifter, forordninger og aktstykker fra riksråd mm.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 8


 Hjemstavnsretten - Fortolkning af lovene om fattigvæsenet (Vis detaljer)

af 6. juni 1863, første og andet Kapittel. Ny udgave med henvisninger til Love, Domme og Departementsskrivelser fra Aarene 1865-1890. Forfattet af W. Werenskjold, Steensballes Boghandel, Kristiania 1891

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]

 Kongeriget Norges Grundlov (Vis detaljer)

Skannet av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]

 Norges Gamle Love indtil 1387 - Andre bind (Vis detaljer)

Norges Gamle Love inntill 1387. Ifølge offentlig Foranstaltning og tillige med Understøttelse af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab udgivne ved R. Keyser og P.A. Munch. Andet bind - Lovgivningen under Kong Magnus Haakonssøns Regjeringstid fra 1263 til 1280. Utgitt i Christiania, 1846. Trykket ved Chr. Grøndahl.

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]

 Norges Gamle Love indtil 1387 - Tredie bind (Vis detaljer)

Norges Gamle Love inntill 1387. Ifølge offentlig Foranstaltning og tillige med Understøttelse af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab udgivne ved R. Keyser og P.A. Munch. Tredie bind - Lovgivningen efter Kong Magnus Haakonssøns død i 1263 indtil 1397. Utgitt i Christiania, 1846. Trykket ved Chr. Grøndahl.

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]

 Norges gamle Love inntil 1387 - Femte bind (Vis detaljer)

Norges Gamle Love inntill 1387. Femte bind indeholdende Supplementer til foregaaende Bind og Facsimiler, samt Glossarium med Registre udgivet efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm og Ebbe Hertzberg. Utgitt i Christiania, 1895. Trykket ved Grøndahl & Søn.

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]

 Norges gamle Love inntil 1387 - Fjerde bind (Vis detaljer)

Norges Gamle Love inntill 1387. Fjerde bind indeholdende Supplementer til de tre foregaaende Bind, samt Haandskriftbeskrivelse med Facsimiler udgivet efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm. Utgitt i Christiania, 1885. Trykket ved Grøndahl & Søn.

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]

 Norges gamle Love inntil 1387 - Første bind (Vis detaljer)

Norges Gamle Love inntill 1387. Ifølge offentlig Foranstaltning og tillige med Understøttelse af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab udgivne ved R. Keyser og P.A. Munch. Første bind - Norges Love ældre end Kong Magnus Haakonssøns Regjerings-Tiltrædelse i 1263. Utgitt i Christiania, 1846. Trykket ved Chr. Grøndahl. Transkribert utgave finnes her: Norges Gamle Love 1

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]

 Sak mot Anders Bjørnson Kinn 1876 (Vis detaljer)

Sak mot Anders Bjørnson Kinn 1876 Dokumentet finnes ved Statsarkivet i Bergen, Sundfjord og Nordfjords futearkiv, domsakt nr. 66, 1876 I 1876 ble Anders Bjønson Kinn stilt for Sundfjord tingrett for å ha stjålet en sau med tilhørende lam fra Johan Andreassen Rognsø. Blant dokumentene finner vi vedlagt formklipte papirbiter, som har til hensikt å illustrere for retten de ulike måtene sauørene ble klippet på. På denne måten lot det seg gjøre å bevise at tiltalte bevisst hadde klippet om øret med den hensikt å "overta" eierskapet til sauen. Saken kan nok virke relativt morsom for lesere i 2006, men vi kan nok med sikkerhet si at det var ramme alvor. Spesielt siden fornærmede mener det "rigtigst, at Sauen ble bragt tilstede under Rettsmødet", hvilket den også ble. Sammen med de formklipte papirbitene utgjorde den bevismaterialet som resulterte i at Anders Bjørnson Kinn ble dømt for "første gangs simpelt tyveri", med 10 dagers fengsel på brød og vann som straff. Avskrift av Domsavsigelsen: http://da2.uib.no/webbok/kinndom/dom.htm

Kategori: [Hovedsiden] » [Digitaliserte bøker og artikler] » [Eldre Norsk Rett]