Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold]


Informasjon om Vestfold:

Vestfold er et norsk fylke som grenser mot Buskerud og Telemark. Det er Norges nest minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside. Befolkningen utgjør 4,7 % av landets samlede innbyggertall. Vestfold har tredje største folketetthet i Norge med 108 mennesker per kvadratkilometer. Fylkesadministrasjonen ligger i Tønsberg, som også er største handelssted i fylket, mens Sandefjord etter folketall er den største kommunen.

Fylket:
Selve fylket var opprinnelig en del av Akershus stiftamt. I 1662 ble Brunla amt skilt ut, dette amtet ble i 1671 gjort om til Laurvigen Grevskab. I 1673 ble Tønsberg amt til Griffenfelt Grevskab, fra 1678 benevnt Jarlsberg Grevskab. Grevskapene ble oppløst i 1821 og gikk inn i Jarlsberg og Larvik Amt, det siste landdistrikt (amt) som er opprettet i Norge. Navnet ble endret til Vestfold 1. januar 1919, og man tok da i bruk et navn som var i bruk om regionen allerede i vikingtiden.

Fylkeskommunen:
Jarlsberg og Laurvigs amtskommune ble opprettet i 1838, som følge av formannskapslovene av 1837 (Lov om formannskaper på landet, kap. 3 Om Amtsformanskaber). I 1919 skiftet amtskommunen navn til Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen bestod opprinnelig kun av herredskommunene, byene ble først med fra 1964.
Kilde: Wikipedia - Vestfold

Digitalarkivet - Siste publiseringer for Vestfold

Genress-oversikt over Generelle ressurser for Vestfold, sortert tematisk
Genress-oversikt over Lokale ressurser for Vestfold, sortert for kommune

Lokalhistoriewiki - Vestfold

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Sjøfolk og sjøfart (87 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kirkebøker (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Politikk og folkestyre (7 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Barneomsorg (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Handel og næringsliv (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Sjøinnrullering (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Foto- og mediesamlinger (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Plan og bygning (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skolevesen (8 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Religion og livssyn (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bankvesen (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l. (24 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Informasjon for nybegynnere (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fattigvesen (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Skattemanntall og regnskap (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Matrikler og jordebøker (6 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Annet (2 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Adresse-/Telefonkataloger og epostkataloger (19 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Kart (4 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Lister og biografier over yrkesutøvere og laugsmedlemmer. (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer

Antall ressurser: 3


 Digitaliserte kilder i Vestfold (Vis detaljer)

DIS-Vestfolds samarbeidsprosjekt med Vestfold-kommunene, IKA Kongsberg og Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek om digitalisering av eldre kommunale kilder og lokalhistoriske bøker.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold]

  Hvem er hvem? Vestfold 1990 (Vis detaljer)

Biografier av personer fra offentlig forvaltning, næringsliv, frie yrker og organisasjonslivet. | Forfatter: Kim M. Andersen | Utgitt: 1990

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold]

  Sogningane og fjordingane i Vestfold (Vis detaljer)

Fortegnelse over innflyttere fra Sogn og Fjordane til Vestfold. | Utgitt: 1940

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vestfold] » [Vestfold]