DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge]


Informasjon om _Generelle ressurser for Norge:

Her vil man finne en kategorisert oversikt for generelle slektshistoriske kilder for Norge.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien

Bla i kategorier (logg inn som medlem for å se innholdet i alle kategoriene)

Continue...Barneomsorg (15 ressurser i denne kategorien)
Continue...Samferdsel (12 ressurser i denne kategorien)
Continue...Minoriteter og innvandring (49 ressurser i denne kategorien)
Continue...Geistlig, verdslig og militær inndeling (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Norge i verden (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Norge i krig (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Slektsportaler (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Embetsvesen og statskalendre (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Foreninger og lag (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Næringsliv (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Skolevesen (5 ressurser i denne kategorien)
Continue...Helse- og pleievesen (5 ressurser i denne kategorien)
Continue...Informasjon om Hyre og mannskap (3 ressurser i denne kategorien)
Continue...Forsikringsmateriale - maritimt (913 ressurser i denne kategorien)
Continue...Politikk og folkestyre (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Bygdebøker, tidsskrifter o.l. (6 ressurser i denne kategorien)
Continue...Fattigvesen (9 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Folketellinger og manntall (7 ressurser i denne kategorien)
Continue...Matrikler (5 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Rettergang og straff (1 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Dødsfall og skifter (7 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Gravsteder (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Stedsnavndatabaser, søkbare (2 ressurser i denne kategorien)
Continue...Kart (1 ressurser i denne kategorien)
Continue...Arkiv, bibliotek og museum (9 ressurser i denne kategorien)
Continue...Digitaliserte slektsbøker og personalhistoriske verk (3 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer
Continue...Eldre Norsk Rett (4 ressurser i denne kategorien)
Continue...Lister og biografier over yrkesutøvere og laugsmedlemmer. (12 ressurser i denne kategorien) Denne kategorien er bare tilgjengelig for medlemmer