Slekt og Data
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]


Informasjon om Barneomsorg:

Protokoller fra institusjoner og hjem, hvor vanskeligstilte barn ble plassert, enten privat eller av offentlige myndigheter. Også henvisninger til det lovverk som dannet grunnlag for tidligere tiders barneomsorg og rapporter som omhandler disse forhold.

Genress-oversikt - Generelle ressurser: Barneomsorg
Genress-oversikt - Kategori: Barneomsorg sortert geografisk

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 34


Denne kategorien er bare for medlemmer av Slekt og Data.

Bli medlem av Slekt og Data