DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]


Informasjon om Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.:

De fleste lenker fra bøker og tidskrifter går til NB.no som har digitalisert mye bygdebøker og lokalhistorisk litteratur eller BIBSYS som har som mål å gi en enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner.

Oversikt over Bygdebøker og bygdebøker i arbeid finnes på Norsk Lokalhistorisk Institutt eller under den enkelte kommune her i Genealogiske Ressurser.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 16


 Heimen - Register til Heimen 1922-1966, Bd. I-XIII (Vis detaljer)

Lokalhistorisk tidsskrift "Heimen" - Register til Heimen 1922-1966, Bd. I-XIII. Utarbeidet av Norsk Lokalhistorisk Institutt ved K. Frøyset | Forfatter: Frøyset, K. | Utgitt: 1968

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Heimen - Register til Heimen : 1967-1994, Bd. XIV-XXXI (Vis detaljer)

Lokalhistorisk tidsskrift "Heimen" - Register til Heimen : 1967-1994, Bd. XIV-XXXI. Utarbeidet av Jostaein Molde, Landslaget for lokalhistorie | Forfatter: Jostein Molde | Utgitt: 1995

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Heimen - tidsskrift for lokal og regional historie (Vis detaljer)

Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for lokal og regional historie. Tidsskriftet har vært organ for Landslaget for lokalhistorie siden stiftelsen i 1922.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. | Forfatter: Landslaget for lokalhistorie
Beskrivelse: HEIMEN har siden 1922 vært Landslagets tidsskrift. Det inneholder faglige og metodiske artikler fra det lokalhistoriske emneområdet. En viktig oppgave er å bringe anmeldelser av bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur. Det blir lagt vekt på at bladet skal holde god faglig standard og samtidig være leservennlig.

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Tidsskrifter] » [Norge]

 Landslaget for lokalhistorie (LLH) (Vis detaljer)

Landslaget for lokalhistorie er hovedorganisasjon for historielagsbevegelsen, som er landets største kulturvernbevegelse. Omtrent 400 historielag er medlemmer i Landslaget, disse lagene har til sammen ca. 80 000 registrerte medlemmer. | Forfatter: Landslaget for lokalhistorie | Utgitt: 2018
Beskrivelse: Landslaget er hovedorganisasjonen for historielagsbegevelsen i Norge.

Kategori: [Hovedsiden] » [Frivillige foreninger og organisasjoner] » [Norge]

 Liste over digitaliserte bygdebøker (Vis detaljer)

Liste over digitaliserte bygdebøker fra Norsk Slektshistorisk Forening. | Forfatter: Norsk Slektshistorisk Forening | Utgitt: 2016

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Lokalhistorisk litteratur 1969-1979 (Vis detaljer)

Lokalhistorisk litteratur 1969-1979 | Forfatter: Fladby, Rolf og Elbjørg Arnesen | Utgitt: 1981

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Lokalhistorisk litteratur 1969-1984 (Vis detaljer)

Lokalhistorisk litteratur 1969-1984 | ISBN: 8290176155 | Forfatter: Fladby, Rolf og Anna Tranberg | Utgitt: 1985

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Lokalhistorisk magasin (Vis detaljer)

Lokalhistorisk magasin er medlemsbladet til Landslaget for lokalhistorie (LLH). Det er også meldingsblad for Landslaget og for Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Redaksjonen består av representanter for både Landslaget for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk institutt.

Magasinet inneholder artikler om lokalhistoriske temaer fra hele landet.

LOKALHISTORISK MAGASIN utgis fra og med nr. 2/2001 i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Stoff fra NLI innledes med vignetten "Kringsjå" og er i innholdsfortegnelsen utskilt som egen bolk. | Forfatter: Landslaget for lokalhistorie

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Tidsskrifter] » [Norge]

 Lokalhistorisk magasin - Utgivelser (Vis detaljer)

Utgivelser Eldre nummer koster kr. 90, og kan bestilles på e-post: siv.r.kolstad[at]ntnu.no eller telefon 950 39 727 / 73 59 64 33 | Forfatter: Landslaget for lokalhistorie

Kategori: [Hovedsiden] » [Informasjonskanaler] » [Tidsskrifter] » [Norge]
Omslagsfoto

 Norrøne tekster og kvad (Vis detaljer)

Prosjektet «Norrøne Tekster og Kvad» har til formål å formidle norrøn litteratur på internett. I tillegg til kildetekster på originalspråket vil en kunne finne ulike oversettelser til nyere skandinaviske språk, klassiske vitenskapelige tekster og annet bakgrunnsmateriale. I hovedsak eldre materiale fra før 1900.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Norsk historisk leksikon (Vis detaljer)

Kultur og samfunn ca. 1500 til ca. 1800 / Steinar Imsen og Harald Winge.
Nettutgave på Lokalhistorisk wiki. | Forfatter: Norsk Lokalhistoriskminstitutt

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Norsk lokalhistorisk krigshistorie om 2. verdenskrig 1940-1945 : en bibliografi (Vis detaljer)

Norsk lokalhistorisk krigshistorie om 2. verdenskrig 1940-1945 : en bibliografi | Forfatter: Jensen, Tom B. | Utgitt: 1995

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto

 Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (Vis detaljer)

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift har kommet ut kontinuerlig siden 1927 med to hefter hvert år. Her kan man lese de digitale utgavene. Må være medlem av NSF for å se denne seksjonen.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Oversikt over bygdebøker (Christian F. Scheel) (Vis detaljer)

Christian F. Scheel har en stor oversikt over bygdebøker.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Slekt1.com - Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker. (Vis detaljer)

Nettstedet har som mål å samle delvis spredt informasjon som digitale bygdebøker og slektsbøker. Det finnes også en rekke innholdsfortegnelser spredt rundt på nettet som med fordel kan samles på et sted, Slekt1. Nettstedet digitaliserer også selv både slektsbøker og innholdsfortegnelser, men foreløpig ingen bygdebøker.

Ansvarlig for nettstedet er Trygve Kikut

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Sted, tilhørighet og historisk forskning : lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre (Vis detaljer)

Sted, tilhørighet og historisk forskning : lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre | Forfatter: Sprauten, Knut | Utgitt: 2008

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Lokalhistorisk litteratur, bygdebøker, tidsskrifter o.l.]
Omslagsfoto