DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]


Informasjon om Minoriteter og innvandring:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 53


 Arkivdokumentene forteller : to kommuner - to typer minoritetspolitikk (Vis detaljer)

Nasjonal minoritetskultur i offentlige arkiver, kartlegging av kilder relatert til kvener i Nordreisa og Porsanger (prosjekt) | Forfatter: Maliniemi, Kaisa Johanna | Utgitt: 2010

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Arkivforbundet - Minoriteter i offentlige arkiver (Vis detaljer)

Oversiktsartikkel over arbeidet med minoriteter i offentlige arkiver

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Arkivportalen - Fangeerstatning til norske sigøynere (Vis detaljer)

Korrespondanse på vegne av norske sigøynere etter krigen ført i pennen av formannen i Arbeidsutvalget i Erstatningsrådet for tidligere politiske fanger, Leif Nordstrand. 0,10 hyllemeter fra 1959-1979. Materialet er klausulert

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Arkivportalen - Norsk misjon blant hjemløse (Reisende) (Vis detaljer)

Arkivoversikt

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Arkivportalen - Norsk Misjon blant Hjemløse, Møre og Romsdal krets (Vis detaljer)

Arkivkatalog for Norsk Misjon blant Hjemløse, Møre og Romsdal krets

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Arkivportalen - Norsk Misjon blant Hjemløse, Trøndelag krets (Vis detaljer)

Arkivkatalog for Norsk Misjon Blant Hjemløse, Trøndelag krets

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Arkivportalen - Svanviken Arbeidskoloni (Vis detaljer)

Arkivkatalog for Svanviken arkbeidskoloni

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Arkivverket - Samisk arkiv (Vis detaljer)

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Arkivene sikres for fremtiden i spesialmagasiner. Politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre bedrifter leverer arkiver hit for å unngå tap av kunnskap for ettertida. Her finnes også arkiver fra offentlige institusjoner i deponi – slik som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge (Vis detaljer)

Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge | Forfatter: Eilert Sundt | Utgitt: 1852

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Duri Drom - Romanifolkets historie (Vis detaljer)

Duri drom – lang vei – sier romanifolket/taterne på det norske romanispråket, rotipa. Selv kaller folket seg gjerne reisende. Med omreisende levesett og tradisjonell handels- og håndverksvirksomhet har romanifolket/taterne vært viktige i samfunnet, men de har også blitt forfulgt. | Forfatter: Oslo Byarkiv | Utgitt: 2015

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 En tater forteller - Oppreisning for et folk (Vis detaljer)

Romanifolk | Norge | Rom (Folk) | sigøynere | omstreifere | norge | tatere | etnologi

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Fantefortegnelse 1859 - Fortsat Beretning om Fantefolket (Vis detaljer)

Ved Eilert Sundt, utgitt av Abelsted 1859. Skannet ebok, tilgjengelig gjennom NB Digital. Kan kun vises av norske ip-adresser. Ressursen kan lastes ned som ebok i pdf-format.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Fantefortegnelse 1862 (Eilert Sundts liste) (Vis detaljer)

Fantefortegnelsen 1862 [ bibliografisk referanseliste ]
Instituttet har tidligere utgitt en «fantefortegnelse» fra 1845, se Småskrift nr. 10. Begge fortegnelsene er satt opp av Eilert Sundt. Oversikten fra 1862 gjelder strekningen mellom Stavanger og Skien, og den gir fyldige opplysninger om de enkelte familiene. Se også Småskrift nr. 7, Folk og fant.


Fantefortegnelsen 1862
red., Harald Winge.
Published 1995 by Norsk lokalhistorisk institutt in Oslo .
Written in Norwegian.
Edition Notes

Includes indexes.
Series
Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt,, nr. 30
Classifications
Library of Congress
DX245 .F36 1995
The Physical Object
Pagination
143 p. ;
Number of pages
143
ID Numbers
Open Library
OL586691M
ISBN 10
8290176791 | Forfatter: Harald Winge (red) | Utgitt: 1995

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Fantefortegnelsen 1845 (Vis detaljer)

Winge, Harald
Fantefortegnelsen 1845

Kategori: Lokalhistorie/Folkeminne

Denne publikasjonen er nr. 10 i serien Småskrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt.
Utgitt: 1986

Opplag: 1
Sider: 65

Et utdrag fra ff 1845 for Andebu og Tønsberg er tilgjengelig som pdf:
"Fantefortegnelse for Andebu og Tønsberg 1845" | Forfatter: Harald Winge (red) | Utgitt: 1986

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Fantefortegnelsen 1862 - Anden Aars Beretning om Fantefolket (Vis detaljer)

Ved Eilert Sundt. Skannet ebok, tilgjengelig gjennom NB Digital. Kan kun vises av norske ip-adresser. Ressursen kan lastes ned som skannet ebok i pdf-format fra NB Digital-siden.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Fantefortegnelsen 1865 - Fjerde Aars Beretning om Fantefolket (Vis detaljer)

Forfattet av Eilert Sundt. Dette er skannet ebok som er lagt ut på NB Digital. Det medfører at den kun kan vises fra norske ip-adresser.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Fanteregister 1845 (Vis detaljer)

Registrert av Statsarkivet i Bergen

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

  Finnemanntallet 1686 (Vis detaljer)

Finnemanntallet fra 1686 er en av de viktigste kildene om skogfinner i Norge på 1600-tallet. I folketellingen fikk finnene oppgi bl.a. personopplysninger, hvor de var født, hvor lenge de hadde oppholdt seg i riket og opplysninger om eiendom og slektskap. Gjennom Finnemanntallet skulle myndighetene skaffe seg oversikt og kontroll over finner i hele Norge, men likevel mangler Finnemanntallet en del av den totale finnebosetning på Østlandet, og opplysninger om Nord-Norge og Vestlandet. (Kilde: Rønning, Rolf: Finnemanntallet. I Wedin, Maud (red.) et al.: Det skogfinska kulturarvet. Finnbygdens Förlag, 2001.)

Finnemanntallet 1686 av Erik Opsahl og Harald Winge er tilgjengelig i digitalisert form i Nasjonalbiblioteket kun for norske IP-adresser. | Forfatter: Opsahl, Erik og Harald Winge | Utgitt: 1990

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Finnemanntallet 1686 - fotografier (Vis detaljer)

Avfotografert av Kari Thingvold, tilgjengeliggjort på http://slektskilder.blogspot.com/

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark]

  Finnskogene i Norge (Vis detaljer)

Samling av artikler om finneinnvandringen, skrevet av Dr. juris Kristian Østberg, publisert i Norsk Geografisk Tidsskrift 1931-39. Tilgjengelig i digitalisert form i Nasjonalbiblioteket kun for norske IP-adresser. | Forfatter: Østberg, Kristian | Utgitt: 1978

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Finskbeslektede språk og kulturer i Finlands naboland (Vis detaljer)

Finskbeslektede språk og kulturer i Finlands naboland

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Folk på vidvanke - Strays - Slektsforum (Vis detaljer)

Et samarbeid mellom Norsk Slektshistorisk Forening og Slekt og Data

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Folk på vidvanke - Strays-prosjektet (Vis detaljer)

Et samarbeid mellom Norsk Slektshistorisk Forening og Slekt og Data. Tanken med "Folk på vidvanke - strays" er å notere slike leilighetsfunn, og med det hjelpe andre med å finne aner eller slektninger "på vidvanke".

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Historien om de norske skogfinnene (Vis detaljer)

Boka forteller skogfinnenes historie i Norge, fra de på 1600-tallet reiste fra Finland til Sverige, om forholdene der, og hvorfor de dro derfra videre til Norge. Vi får en samlet fremstilling av finneinnvandringen, med vekt på levevilkårene, kulturtrekk og forholdene i de enkelte områder i Norge. Med sammendrag, kildefortegnelse, samt et utdrag fra finnemanntallet i 1686. Illustrert. | ISBN: 8299217350 | Forfatter: Fossen, Asbjørn | Utgitt: 232

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Hva arkivene skjulte – en undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948 (Vis detaljer)

Boka er den endelige rapporten fra et forskningsprosjekt om minoriteter i offentlige arkiv, utført av Kaisa Johanna Maliniemi på oppdrag fra Landslaget for lokal- og privatarkiv. Maliniemi har gjennomført systematiske undesøkelser av arkivene i Nordreisa og Kistrand (Porsanger), som har resultert i ny informasjon om om samers og kveners relasjoner til lokalforvaltningen i disse to kommunene. Dokumentene fra de to undersøkte kommunene viser at fornorskingens strenghet, hvordan den rammet forskjellige folkegrupper,og variasjoner fra kommune til kommune. I Nordreisa ble det drevet streng språkpolitikk der det ikke ble gjort noen forskjell mellom samer og kvener. I Kistrand, derimot, var det flere smutthull i den nasjonale språkpolitikken og i hvordan den ble iverksatt i kommunen. Kistrand kommunes arkiv inneholder en stor mengde samisk- og kvenskspråklige dokumenter. Sammendrag hos Hva arkivene skjulte - et sammendrag" | Forfatter: Maliniemi, Kaisa Johanna | Utgitt: 2010

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Immigrasjonsarkivet (Vis detaljer)

Innvandrerarkivet inneholder dokumentasjon for innvandrere til Norge vesentlig før 1814, men også noe fra det øvrige 1800-tallet. Innvandrerne ordnes etter bosted i Norge (destinasjonene) og opphavsland/sted (emigrasjonsstedet), og alle opplysningene har kildereferanser.
Beskrivelse: Innvandrerarkivet inneholder dokumentasjon for innvandrere til Norge vesentlig før 1814, men også noe fra det øvrige 1800-tallet. Innvandrerne ordnes etter bosted i Norge (destinasjonene) og opphavsland/sted (emigrasjonsstedet), og alle opplysningene har kildereferanser.

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Norge]

 Kvener - Halti Kvenkultursenter - Slektsforskning (Vis detaljer)

Artikkeloversikt over ressurser til kvensk slektsforskning

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Kvener - Kvenlandsförbundet (Vis detaljer)

Suonttavaara Lappby - Kvenlandsförbundet/Kveenimaayhistys | Forfatter: Kvenlandsförbundet/Kveenimaayhistys

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder utenfor Norge] » [Sverige]

 Kvener - Kvensk database (UiTø) (Vis detaljer)

Kvensk bibliografi er en fortegnelse over litteratur om den finsk-språklige befolkningsgruppen i Nord-Norge. Bibliografien er en oppdatering av Kvensk bibliografi til 1994. | Forfatter: Universitetet i Tromsø | Utgitt: 2000

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Troms] » [Minoriteter og innvandring]

 Kvener - Kvensk Institutt i Børselv (Vis detaljer)

Kvensk Institutt i Børselv | Forfatter: Kvensk Institutt i Børselv

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Kvener - Kvensk/norskfinsk historie (Vis detaljer)

Oversiktsartikkel til kvensk/norskfinsk historie | Forfatter: Varanger Museum

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Kvener - Lenker til kvenske ressurser på nett (Vis detaljer)

Lenker til kvenske ressurser på nett | Forfatter: Varanger Museum

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Kvener - Norske Kveners Forbund (Vis detaljer)

Hjemmesiden til Norske Kveners Forbund. Har egne seksjoner for Kveners historie i Norge og språk. | Forfatter: Norske Kveners Forbund

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Kvener - Tiet Ruijhaan (Nettutstilling) (Vis detaljer)

Utstillingen Tiet Ruijhaan eller Veien til Ruija presenterer en redegjørelse for de finsktalende folkegruppenes – kvenenes – migrasjon til Ruija, den arktiske kysten av Norge. Den er basert på historisk materiale fra Finland, Sverige og Norge. Utstillingens fortellere er de to tenåringene Sofia / Sofie og Matti / Mattias. Vi følger dem på sine reiser nordover langs to av de historiske hovedrutene; via Tornedalen til Troms og fra Nord-Finland til Varanger i Finnmark. I utstillingen beskriver de reisen, det de opplever på veien, og hva som skjer når de endelig kommer til Ruija. Historien utfolder seg på det historiske bakteppet for migrasjonen, dens opprinnelse i Finland og Sverige, og de viktigste destinasjonene i Nord-Norge. Utstillingen er et samarbeid mellom de følgende institusjonene: · Norrbottens Museum · Lapin maakuntamuseo - The Provincial Museum of Lapland · Varanger museum IKS · Nord-Troms Museum · Kainun institutti - Kvensk institutt

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Troms] » [Troms] » [Minoriteter og innvandring]

 Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data (Vis detaljer)

Kvener på sporet – slektsforskning med RK-NKF og Slekt og Data. Rapport fra fellesseminar i september 2017. | Forfatter: Norske Kveners Forbund | Utgitt: 2018

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Lokalhistoriewiki - Kategori - Romanifolk (Vis detaljer)

Hit kategoriseres artikler som har med romanifolk (tavringer, reisende, tatre, fanter, splinter) som gruppe, inkludert sitt språk og sin kultur.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Lokalhistoriewiki - Romanifolk (Vis detaljer)

Romanifolk (òg bl.a. kalla reisande) er ei fellesnemning for skandinaviske folkegrupper av delvis indisk opphav som tradisjonelt har hatt ein omreisande livsstil med næringsvegar som musikk, handverk (særleg metallarbeid), kolportasje og småhandel. Særleg innanfor musikk og handverk har mange medlemmer av romanifolket gjeve sentrale bidrag til den generelle skandinaviske kulturen. Romanifolka er offisielt definerte som ein nasjonal minoritet både i Noreg og Sverige.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Nasjonale Minoriteter (Vis detaljer)

På dette nettstedet finner du ressurser og oppgaver om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående trinn. NAFO har laget oppleggene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Her kan du søke etter alle ressursene og oppgavene, sortert etter trinn, tema, fag eller kompetansemål

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Nasjonale Minoriteter - Dypdykk i arkivene - Ungdomskole (Vis detaljer)

Gjennom dypdykk i arkivene vil elevene få mulighet til å se hvordan de nasjonale minoritetene er framstilt gjennom historien. Elevene kan undersøke ulike kilder opp mot hverandre og vurdere i hvilken sammenheng og med hvilken hensikt kildematerialet er laget. Videre kan elevene reflektere over hvordan tidligere oppfatninger kan ha betydning for hvordan noen av de nasjonale minoritetene fremdeles opplever stigmatisering og fordommer. Refleksjon rundt kildene vil kunne peke fram mot hvordan «sannheter» framsettes også i dag og bidra til at elevene stiller kritiske spørsmål til rådende oppfatninger.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Nasjonale Minoriteter - Dypdykk i arkivene - VGS (Vis detaljer)

Gjennom dypdykk i arkivene vil elevene få mulighet til å se hvordan de nasjonale minoritetene er framstilt gjennom historien. Elevene kan undersøke ulike kilder opp mot hverandre og vurdere i hvilken sammenheng og med hvilken hensikt kildematerialet er laget. Videre kan elevene reflektere over hvordan tidligere oppfatninger kan ha betydning for hvordan noen av de nasjonale minoritetene fremdeles opplever stigmatisering og fordommer. Refleksjon rundt kildene vil kunne peke fram mot hvordan «sannheter» framsettes også i dag og bidra til at elevene stiller kritiske spørsmål til rådende oppfatninger.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Nasjonale Minoriteter - Prezi-presentasjon om nasjonale minoriteter og kildemateriell (Vis detaljer)

Lærerpresentasjon om nasjonale minoriteter og kildemateriell.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Norsk-Finsk Forbund (Vis detaljer)

Forbund for norskfinner

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 NOU 2015: 7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag (Vis detaljer)

Utvalget har sett på norsk politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Utredningen viser at folkegruppen på 1900-tallet ble utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk fra norske myndigheter. De viktigste tiltakene var omsorgsovertagelse av barn og bosetting, delvis med tvang. Den private organisasjonen Norsk misjon blant hjemløse administrerte tiltakene overfor folkegruppen. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. januar 2011. Avgitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. juni 2015. | Utgitt: 2015

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 NOU 2015: 7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag - Vedlegg (Vis detaljer)

Ulike delrapporter til NOU 2015: 7 Assimilering og motstand — Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag | Utgitt: 2015

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Reisende - Leilighetsfunn av omstreifere på Brukerforum I (Vis detaljer)

Leilighetsfunn av omstreifere i arkivkilder

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Reisende - Leilighetsfunn av omstreifere på Brukerforum II (Vis detaljer)

Leilighetsfunn av omstreifere registrert i nye Brukerforum

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Romanifolket/Taternes historie i arkiv og formidling (Vis detaljer)

Presentasjon til arkivkilder som gir innblikk i de reisendes historie og hvor man kan finne arkivkilder. | Forfatter: Johanne Bergkvist | Utgitt: 2015

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Romfolket - Arkivkilder til rom (Vis detaljer)

Lokalhistoriewiki-artikkelen er en bearbeiding av artikkelen ”Rom i arkivet”, Kirke og kultur, nr. 3, 2013, av Sigurd Rødsten, Statsarkivet i Oslo. | Utgitt: 2013

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Romfolket - Avvist av Norge – havnet i dødsleire (Vis detaljer)

De norske sigøynerfamiliene har en lang historie i Norge. Fra 1860-tallet og fram mot første verdenskrig oppnådde mange rom norske pass. Disse tilhørte fem ulike familier. Men på 1920-tallet ble det stadig vanskeligere å være rom i Norge.Trusselen om bortplassering av barn og tvangssterilisering bidro til at de norske romfamiliene tilbrakte stadig mer tid utenfor landets grenser. I 1930 befant samtlige seg i utlandet, før de altså prøvde å vende tilbake i 1934, men ble avvist. | Forfatter: Ståle Hansen (NRK) | Utgitt: 2012

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Samenes historie @ origo.no (Vis detaljer)

Brukerinnlegg om historiske kilder, språk, arkeologi og genetikk.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Samer - Berättelse om Lule och Torne Lappmarker och de dithörende Lappbyarnes olika skattskyldighet til Sverige, Norge eller Ryssland 1597 i Nya Handl (Vis detaljer)

Berättelse om Lule och Torne Lappmarker och de dithörende Lappbyarnes olika skattskyldighet til Sverige, Norge eller Ryssland 1597 i Nya Handlingar rørande Skandinaviens Historia

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]

 Sjøfinnene i Nordland (Vis detaljer)

Historisk oversikt over "sjøfinner" i norsk, eldre arkivmateriale. Kort redegjørelse for kulturelle forhold og forskjeller mellom ulike grupper av samer. | Forfatter: Qvigstad, Just | Utgitt: 1929

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Minoriteter og innvandring]
Omslagsfoto

 Statsborgarskapsbevillingar, 1888-1921 (Vis detaljer)

Databasen er et navneregister over alle som ble statsborgere i Norge i perioden 1888-1921. Registeret er hentet fra Departementstidende og inkluderer henvisning til de originale dokumentene i Riksarkivet.

Kategori: [Hovedsiden] » [Emigrasjon og immigrasjon] » [Norge]