DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]


Informasjon om Kart:

Oversiktskart, interaktive kart, kjøreruteplanleggere

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 23


 Arkivverket - Utforsk arkivene - Jobbsøknad anno 1724 (Vis detaljer)

Sognepresten til Værøy og Røst, Jochum Althandt, fikk nok av å ro fra kirke til kirke i farlige malstrømmer. I dypeste underdanighet søker han kongen om å få bli prest i Etne isteden. Han både tegner og beskriver hvor forferdelig han syntes det var i Lofoten. | Forfatter: Arkivverket, Jochum Althandt

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Arkivverket - Utforsk arkivene - Kart og tegninger i Arkivverket (Vis detaljer)

Arkivverket oppbevarer store mengder kart og tegninger fra ca. 1650 og fram til vår tid. De fleste av dem hører sammen med annet arkivmateriale. Som oftest er kartene håndtegnet og finnes bare i ett eksemplar. Men vi har også trykte kart, kopier og foto av kart. Kart og tegninger er historiske kilder på linje med andre skrevne dokumenter. I tillegg blir de ofte brukt som illustrasjoner. De fleste kart og tegninger dokumenterer forskjellige administrative tiltak, for eksempel forsvarsanlegg, veier og havner. Det er viktig å være klar over hvorfor et kart er laget, fordi det bestemmer informasjonen kartet kan gi. Et kart som er laget i forbindelse med flomsikringsarbeid, vil som oftest bare ha med bebyggelse og andre topografiske detaljer nærmest elveløpet. Mange kart viser planer og prosjekter, og du må ofte gå til andre kilder for å finne ut om de ble gjennomført. Allmenne topografiske kart over Norge og forarbeidene til dem finnes ikke i Arkivverket, men i Statens kartverk. Nasjonalbiblioteket har en fullstendig samling med trykte kart over Norge. | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Arkivverket - Utforsk arkivene - Norge i 1743 (Vis detaljer)

Hvordan så Norge ut sommeren og høsten 1743? En spørreundersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi ble sendt ut fra Danske Kanselli. Planen var å kartlegge hele riket. Spørrelister ble sendt ut i Norge, Danmark, Island og Færøyene. Embetsmenn fra hele landet deltok i undersøkelsen. 170 av svarene deres er bevart. | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Cappelens Reisebøker - Veibok for Sør-Norge Sør (Vis detaljer)

Reise- og oppslagsbok for søndre del av Sør-Norge | Forfatter: Olav Breen | Utgitt: 1996

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Einar Haffners atlas (Vis detaljer)

Einar Haffners atlas - mindre utgave | Forfatter: Haffner, Einar | Utgitt: 1905

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Hele Norge i kart, ord og bilder (Vis detaljer)

Steds- og kartbeskrivelse over Norge | Forfatter: G.B. Lampe | Utgitt: 1950

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Kart fra Karl XIIs felttog i Norge (Vis detaljer)

Sveriges store krigerkonge Karl 12. ledet to felttog mot Norge i 1716 og 1718. Det første felttoget ble fullstendig mislykket. To år senere rykket Karl 12. nok engang inn i Norge, denne gang med en overlegen styrke. Hadde ikke kongen blitt drept innledningsvis med påfølgende retrett, er det ikke usannsynlig at Karl. 12 og hans karolinere ville ha vunnet en knusende seier. Kartsamlingen inneholder 22 håndtegnede kart som kan relateres til Karl 12.s felttog i Norge. Mange av kartene viser Fredrikshald med Fredriksten og områdene Akershus/Østfold og Båhuslen. Flere kart kan knyttes til felttogene i Trøndelag, med fokus på Kristiansten festning og ikke minst det ulykksalige Armfelttoget. | Forfatter: Nasjonalbiblioteket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Kart over Jarlsbergs og Laurviks amt (Vis detaljer)

Kart over Grevskabernes Amt : construeret efter de ved Norges geographiske Opmaaling anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser | Forfatter: Ramm, N.A. og Gerhard Munthe | Utgitt: 1932

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Kartsamlingen ved Statsarkivet i Hamar, del 1, innkludert H.L. Juells konseptlandmålerkart, 1800-1840 (Vis detaljer)

Skannede og søkbare kart fra kartsamlingen ved Statsarkivet i Hamar. | Forfatter: Arkivverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Kartverket - Historiske kart (Vis detaljer)

Kartverket har cirka 10 000 historiske landkart i ulike målestokkar, frå så langt tilbake som 1700-talet. Vi har rundt 500 historiske sjøkart og -dokument tilbake til 1500-talet. Handteikna originalar og trykte kart utgjer ein stor del av arkivet vårt. I tillegg har Kartverket ei større samling frå andre etatar og produsentar. Kartverkets historiske arkiv byggjer i hovudsak på kartlegging etaten sjølv har gjort for både militære og sivile føremål. Ei stor samling av handteikna og trykte kart og historiske dokument frå eiga verksemd, men også frå eksterne produsentar ligg i arkiva. Dei historiske karta består av handteikna kart, trykte utgåver og kart på folie eller anna materiale. Dette er ein kulturarv som kan seie mykje om utviklinga i Noreg, landskapsforståing, stadnamn, samferdsel, kommunikasjon og ikkje minst busetnad. Kartverket arbeider heile tida med å gjere det historiske materialet vårt lettare tilgjengeleg. | Forfatter: Kartverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Kartverket - Kart og historie (Vis detaljer)

Kartverkets kunnskapsportal til artikler og kilder til kartmateriale. | Forfatter: Kartverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 KNA Kart- og reisehåndbok (Vis detaljer)

Kart- og reisehåndbok for hele Norge | Forfatter: Woxholt, Yngve | Utgitt: 1977

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Kystverket - Kystinfo (Vis detaljer)

Kystverkets karttjeneste "Kystinfo" | Forfatter: Kystverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Nasjonalbiblioteket - Kartsamlingen @Flickr.com (Vis detaljer)

Nasjonalbibliotekets kartsamling? Den består av ca. 180 000 enkeltkart og atlas. Hoveddelen av samlingen er kart som viser Norge, Norden eller geografiske områder av norsk interesse, eksempelvis polarområdene. Samlingen av norskproduserte kart og atlas er komplett fra 1882 til i dag, og inneholder i tillegg en rikholdig samling kart fra før 1882. Foto av noen av disse vakre kartene kan du nå se på Flickr: http://bit.ly/1d0zDx0 Tilgang til originalene Kart og atlas lånes ikke ut, men kan ses i vår spesiallesesal etter avtale. Kontakt: spesiallesesalen@nb.no | Forfatter: Nasjonalbiblioteket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Norge i Bilder - Flyfoto gjennom tidene (Vis detaljer)

Norge i bilder er et nettsted realisert i et samarbeid mellom Statens vegvesen, Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Statens kartverk. Her får du oversikt over ortofoto (målestokkriktige flybilder) som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på internett. Norge digitalt er et samarbeid mellom alle offentlige virksomheter som har et ansvar for geodata eller er store brukere av slike data. Publisering i Norge i bilder er også åpnet for datatilbydere utenfor Norge digitalt. I Norge i bilder kan du søke etter, finne informasjon om og få tilgang til ortofoto for hele Norge. Det er egne retningslinjer for nedlasting og bruk av ulike tjenester fra denne løsningen. Salg av ortofoto til brukere utenfor Norge digitalt skjer hos våre forhandlere. For mer informasjon se våre websider. | Forfatter: Kartverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Norge i Kart gjennom 400 år (Vis detaljer)

Norge i kart gjennom 400 år : med opplysninger om dem som utformet kartbildet | Forfatter: Sigurd Engelstad | Utgitt: 1952

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Norge på gamle kart (Vis detaljer)

Denne boken viser Norge gjengitt på kart fra de tidligste tider. Den avsluttes med amtskartene, en epoke som varte i nesten 100 år; det siste amtskartet var ferdig i 1917. | Forfatter: Arne I. Hoem | Utgitt: 1986

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Norges sjøkartverk : kystens historie i kart og beskrivelser : 1932-1982 (Vis detaljer)

Norges sjøkartverk : kystens historie i kart og beskrivelser : 1932-1982 | Forfatter: Hausken, Arne | Kristoffersen, Bjørn | Svendsen, Reidar (red.) | Utgitt: 1983

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Ottar - 3-98 - Kart (Vis detaljer)

Populærvitenskaplig tidsskrift gitt ut av Tomsø Museum/Universitetsmuseet. Temanummer 3-98 om kart, deriblant artikler om kartografiens historie og J.A. Friis etnografiske kart over Troms og Finnmark | Forfatter: Hans Peter Blankholm (red.) | Utgitt: 1998

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Slekt og Datas amtskart (Vis detaljer)

Statens kartverk og DIS-Norge har inngått en avtale om publisering av "amtskartene"


De 40 kartbladene kan lastes ned i JPEG format og er da totalt på ca 800 MB. | Forfatter: Slekt og Data

Kategori: [Hovedsiden] » [Kart] » [Norge]

 Statsarkivet i Hamar - En dyktig karttegner (Vis detaljer)

De tidligste detaljkartene og tegningene i Norge ble laget av dem som hadde størst behov for kart i sin virksomhet, slik som militærvesenet. Eiendomsgrenser fantes før det ble vanlig med skriftlighet, slik at det særlig på landet har vært en tradisjon for fysisk markering av grenser. Mange har en forventning om at det alltid ble nedtegnet og bevart kart over de fleste eiendommer. Når eiendomsgrensene fra 1700-tallet i større grad skulle samles og nedtegnes, fikk de ulike landsdelene såkalte landmålere eller konduktører. En av disse var landmåler Hans Lemmich Juell fra Hedmark, og Statsarkivet i Hamar har bevart omlag 300 kart som kom fra hans hånd for 200 år siden. | Forfatter: Arkivverket | Utgitt: 2017

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]

 Våre gamle kart (Vis detaljer)

Temahefte om Våre gamle kart, redigert av Rolf Fladby og Leif T. Andressen, utgitt i skriftserie fra Norsk Lokalhistorisk Institutt | Forfatter: Rolf Fladby og Leif T. Andressen (red.) | Utgitt: 1981

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]
Omslagsfoto

 Wikipedia - Liste over historiske dokumenter hos Statens kartverks sjødivisjon (Vis detaljer)

Liste over historiske dokumenter hos Statens kartverks sjødivisjon er en liste over historiske dokumenter som befinner seg hos Sjødivisjonen i Statens kartverk i Stavanger. | Forfatter: Kartverket

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Kart]