DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]


Informasjon om Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie:

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 10


 Den norske Centraladministrations Historie 1814-1914 (Vis detaljer)

Historisk oversikt over den norske sentraladministrasjons organisering og virksomhet i perioden 1814 til 1914. | Forfatter: Steffens, Haagen Krog | Utgitt: 1914

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]
Omslagsfoto

 Den norske hærs organisasjon 1628-1817 (Vis detaljer)

Kaptein Lars Kiærlands oversiktsplansje fra 1946 har vært et nyttig hjelpemiddel for slekts- og lokalhistorikere og andre som har hatt behov for opplysninger om den norske hærs til dels innfløkte organisasjonsforhold.

En ulempe med Kiærlands oversikt er bl.a. det fysiske formatet; den består av 3 store plansjer, hver på ca 1 x 1 meter, som dekker tidsrommet 1628 – 1940.

Denne digitale oversikten er utarbeidet ved Statsarkivet i Kongsberg og omfatter plansjen som dekker tiden 1628-1817.

NB: Opplysningene hos Kiærland er ikke kvalitetssikret av Statsarkivet.
18.01.1628 – 14.08.1718
15.08.1718 – 30.04.1789
01.05.1789 – 30.06.1810
01.07.1810 – 31.12.1817

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

Det inndelte Norge gjennom tidene (Vis detaljer)

Beryl K. Ramvik

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

 Kart over geistleg inndeling 1922 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

 Kart over geistleg inndeling i Noreg 1979 (Vis detaljer)
Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

 Kommuneinndelingen i perioden 1837 til 1960 (Vis detaljer)

Databasen er laget av Lillian Koehler ved Statsarkivet i Bergen. Grunnlaget for databasen er boken "Oversikt over endringer i kommuneinndelingen i perioden 1837 til 1960" ved Grethe Aagaard Kuhnle og Terje Sande, utgitt i 1975.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

 Kongeriget Norges Hof- og Stats-Calender for Aaret 1820 (Vis detaljer)

Den norske statskalenderen frå 1820 gir ei oversikt over kongehuset, hoffet, det diplomatiske korps, det svenske statsrådet, landshøvdingane i Sverige, og det norske regjeringsapparatet, og det norske administrative apparatet med domstolar, universitet, amtmenn og stiftamtmenn, futar, magistratar og andre embetsmenn i byane, offentlege legar, tollvesenet, postvesenet, vegvesenet, geistlege, sjø- og landmilitæretaten og Stortinget. (www.digitalarkivet.no)

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

 NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING 1STE OKTOBER 1917 (Vis detaljer)

Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA
Beskrivelse: Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]

 Norges kommuner 1837-1997 (Vis detaljer)

Lokalforvaltning | Norge | Kommuner | 1800-tallet | 1900-tallet | Noreg | kommuneinndeling | Forfatter: Frode Korslund | Utgitt: 1997

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]
Omslagsfoto

 Oversikt over endringer i kommuneinndelinga i perioden 1837 til 1960 (Vis detaljer)

Databasen er laget av Lillian Koehler ved Statsarkivet i Bergen. Grunnlaget for databasen er boken "Oversikt over endringer i kommuneinndelingen i perioden 1837 til 1960" ved Grethe Aagaard Kuhnle og Terje Sande, utgitt i 1975. Ytterligere ressurser finner du på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå: Kommunekatalog gjeldende fra 1. januar 2008 (fylkesvis). Historisk oversikt over endringer i kommuneindelingen 1838-1998 og fylkesinndelingen 1668-1998 (PDF). Endringer 1988-2008. Endringer etter 1951.

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Geistlig, verdslig og militær inndeling - Administrasjonshistorie]